สะใภ้จ้าว[ตอนอวสาน]

อ่านละครย่อเรื่องสะใภ้จ้าว[ตอนล่าสุด]

- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนอวสาน[จบตอน] วันที่ 12 พ.ย. 58 [ตอนจบ]
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนอวสาน[4] วันที่ 12 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนอวสาน[3] วันที่ 12 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนอวสาน[2] วันที่ 12 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนอวสาน[1] วันที่ 12 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 22/5 วันที่ 11 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 22/4 วันที่ 11 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 22/3 วันที่ 11 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 22/2 วันที่ 11 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 22 วันที่ 11 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 21/5 วันที่ 10 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 21/4 วันที่ 10 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 21/3 วันที่ 10 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 21/2 วันที่ 9 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 21 วันที่ 9 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 20/5 วันที่ 9 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 20/4 วันที่ 8 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 20/3 วันที่ 8 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 20/2 วันที่ 8 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 20 วันที่ 7 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 19/5 วันที่ 7 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 19/4 วันที่ 7 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 19/3 วันที่ 6 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 19/2 วันที่ 6 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 19 วันที่ 6 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 18/5 วันที่ 5 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 18/4 วันที่ 5 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 18/3 วันที่ 5 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 18/2 วันที่ 5 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 18 วันที่ 4 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 17/5 วันที่ 4 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 17/4 วันที่ 4 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 17/3 วันที่ 4 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 17/2 วันที่ 3 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 17 วันที่ 3 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 16/5 วันที่ 3 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 16/4 วันที่ 2 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 16/3 วันที่ 2 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 16/2 วันที่ 2 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 16 วันที่ 1 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 15/5 วันที่ 1 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 15/4 วันที่ 1 พ.ย. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 15/3 วันที่ 31 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 15/2 วันที่ 31 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 15 วันที่ 31 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 14/5 วันที่ 30 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 14/4 วันที่ 30 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 14/3 วันที่ 30 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 14/2 วันที่ 29 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 14 วันที่ 29 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 13/5 วันที่ 29 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 13/4 วันที่ 29 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 13/3 วันที่ 28 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 13/2 วันที่ 28 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 13 วันที่ 28 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 12/5 วันที่ 28 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 12/4 วันที่ 27 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 12/3 วันที่ 27 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 12/2 วันที่ 27 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 12 วันที่ 26 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 11/5 วันที่ 26 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 11/4 วันที่ 26 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 11/3 วันที่ 25 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 11/2 วันที่ 25 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 11 วันที่ 25 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 10/5 วันที่ 24 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 10/4 วันที่ 24 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 10/3 วันที่ 24 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 10/2 วันที่ 23 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 10 วันที่ 23 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 9/5 วันที่ 23 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 9/4 วันที่ 22 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 9/3 วันที่ 22 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 9/2 วันที่ 22 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 9 วันที่ 22 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 8/5 วันที่ 21 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 8/4 วันที่ 21 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 8/3 วันที่ 21 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 8/2 วันที่ 21 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 8 วันที่ 20 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 7/5 วันที่ 20 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 7/4 วันที่ 20 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 7/3 วันที่ 19 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 7/2 วันที่ 19 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 7 วันที่ 18 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 6/5 วันที่ 18 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 6/4 วันที่ 18 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 6/3 วันที่ 17 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 6/2 วันที่ 17 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 6 วันที่ 16 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 5/5 วันที่ 16 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 5/4 วันที่ 15 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 5/3 วันที่ 15 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 5/2 วันที่ 15 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 5 วันที่ 14 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 4 วันที่ 13 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 4 วันที่ 12 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 3 วันที่ 11 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 3 วันที่ 10 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 3 วันที่ 9 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 3 วันที่ 8 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 2 วันที่ 7 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 2 วันที่ 6 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 1 วันที่ 5 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 1 วันที่ 4 ต.ค. 58
- อ่านละคร สะใภ้จ้าว ตอนที่ 1 วันที่ 3 ต.ค. 58
- อ่านละครย่อเรื่องสะใภ้จ้าว

ละครเรื่อง สะใภ้จ้าว บทประพันธ์โดยรจนา
ละครเรื่อง สะใภ้จ้าว บทโทรทัศน์โดย วุสิทธิชัย บุณยะกาญจน , SANCTUARY
ละครเรื่อง สะใภ้จ้าว กำกับการแสดงโดย ชนินทร ประเสริฐประศาสน์
ละครเรื่อง สะใภ้จ้าว ผลิตโดย บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
ละครเรื่อง สะใภ้จ้าว แนวรักโรแมนติก-คอมเมดีเบาสมอง
ละครเรื่อง สะใภ้จ้าว ออกอากาศทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 20.20 น.
ละครเรื่อง สะใภ้จ้าว เริ่มออกอากาศตอนแรกในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 นี้
ติดตามชมละครเรื่อง สะใภ้จ้าว ได้ทางไทยทีวีสีช่อง 3

นักแสดงนำและตัวละคร ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว

ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
รับบทเป็น ม.ร.ว. กิตติราชนรินทร์ (หรือคุณชายรอง) ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว คุณชายรองของตระกูลวุฒิวงศ์แห่งวังวุฒิเวสม์ หนุ่มนักการฑูต หน้าตาดีรูปหล่อเจ้าเสน่ห์ เป็นขวัญใจของสาวๆ ทั่วพระนคร นิสัยเป็นคนสุขุม ค่อนข้างพูดน้อยจนคล้ายแลดูว่าจะเย่อหยิ่ง ทั้งที่จริงแล้วเป็นคนที่จริงใจและมั่นคงในความรักอย่างหาจับตัวยาก เป็นคนกตัญญูรู้คุณ จากการที่ยอมแต่งงานตามความต้องการของเสด็จป้า เพื่อทดแทนพระคุณที่ท่านทรงชุบเลี้ยงมา เป็นคนรักคนที่ความจริงใจ ยอมรับนับถือในตัวตนของคนๆ นั้นมากกว่าเปลือกนอกที่ฉาบฉวยอยู่

พิจักขณา วงศารัตนศิลป์
รับบท สาลิน ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว สาลิน สาวสวยบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด ชอบการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ เฉลียวฉลาดทันคนชอบวางแผนการณ์เจ้าเล่ห์เพทุบายในบางครั้ง ร่าเริง รักความยุติธรรม ไม่ชอบการคลุมถุงชน เป็นคนง่ายๆติดดิน มีความกตัญญูรู้คุณผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นคนสู้งานขยันขันแข็งเอาการเอางาน ตรงไปตรงมา ปากกับใจตรงกันคิดอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้น เป็นคนมั่นคงในความรัก รักเดียวใจเดียว ยอมเสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่ตนรัก

ธีรเดช เมธาวรายุทธ
รับบท ม.ร.ว. บดินทราชทรงพล (คุณชายเล็ก) ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว คุณชายเล็กของตระกูลวุฒิวงศ์แห่งวังวุฒิเวสม์ หนุ่มวิศวกร รูปหล่อ ร่าเริงสนุกสนาน อารมณ์ดี นิสัยชอบขี้เล่น รักความจริงใจเป็นที่สุด ชอบความเป็นตัวตนที่แท้จริงมากกว่ายศฐาบรรดาศักดิ์ใดๆ เป็นคนใจดีมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอ ชอบคิดและชอบวางแผนการณ์ ค่อนข้างจะมีความเจ้าเล่ห์เพทุบาย มีความจริงใจและมั่นคงในความรักเช่นกัน รักและชอบผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานเรียบร้อยอ่อนโยนคล้ายแม่นมของตน และชอบฟังนิทานเป็นชีวิตจิตใจ

ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์
รับบท ศรีจิตรา ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว ศรีจิตรา พี่สาวคนสวยของสาลิน นิสัยเรียบร้อยอ่อนหวานอ่อนโยน และค่อนข้างเป็นคนหัวอ่อน จึงมักต้องทำตามความต้องการของผู้ใหญ่อย่างไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เป็นแม่บ้านแม่เรื่อน เก่งการบ้านการเรือนเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำอาหาร หรือว่าการเย็บปักถักร้อยทำได้ดีมาก เป็นคนรักเดียวใจเดียวและมั่นคงในความรัก ชอบอ่านนิทานเป็นชีวิตจิตใจ

อัฐมา ชีวนิชพันธ์
รับบท ม.ร.ว. เทพีเพ็ญแสง (หญิงก้อย) ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว หญิงก้อย เป็นหญิงสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง สวยจัด สูงระหงเป็นสง่า ท่าทางเย่อหยิ่งไว้ตัว ถือต้ว เจ้าระเบียบต้องหรูเนี้ยบทุกกระเบียดนิ้วตลอดเวลา เป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเอง นิสัยขี้หวีดค่อนข้างไปทางก้าวร้าวไม่สนใจใคร เกลียดความจน และรังเกลียจคนจน ทันสมัย ฟุ่มเฟือย ชอบของแพงรักความสบายและความหรูหราเป็นชีวิตจิตใจ ดูถูกและรังเกียจคนที่ต่ำต้อยกว่าตนเองอยู่เสมอ

ชานนทร์ ทิพกนก
รับบทเป็น ม.ร.ว. ดิเรกราชวิทย์ (คุณชายโต) ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว คุณชายโต คุณชายใหญ่ของตระกูลวุฒิวงศ์ ลักษณะหล่อเหลา สุภาพ ขาวสะอาด สูงใหญ่ สงบเสงี่ยมเรียบร้อยใจดีแต่ไม่ค่อยทันคน ว่านอนสอนง่ายเป็นที่รักของหม่อมอำพันผู้เป็นมารดามาก

ลักขณา วัธนวงส์ศิริ
รับบทเป็น จรวย ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว จรวย หญิงสาววัยประมาณ 20 ปี ผิวสองสีดูสะสวย คมเข้ม อวบอัด ลักษณะคล้ายๆหม่อมอำพันเมื่อสมัยสาวๆ เป็นคนปากมาก ชอบสอดรู้สอดเห็นและนำไปซุบซิบนินทาอยู่เสมอ มีความมักใหญ่ใฝ่สูงอยู่ตลอดเวลา

วราพรรณ หงุ่ยตระกูล
รับบทเป็น สร้อย ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว สาวใหญ่วัยประมาณ 55 ปี น้องสาวของคุณสอางค์ ร่างแบบบางมีเค้าสวย ค่อนข้างเจ้ายศเจ้าอย่าง และมีความเคร่งเครียด เป็นคนระเบียบจัดในทุกๆเรื่อง เลยทำให้ดูแก่กว่าวัยจริงของตนเอง

นัฎฐา ลอยด์
รับบทเป็น สอางค์ ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว นางข้าหลวงคนสนิทของเสด็จพระองค์หญิง วัยประมาณ 58 ปี สาวใหญ่แต่ยังคงความสวยไว้ได้ไม่สร่าง เรียบร้อย เฉลียวฉลาด มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รักและเคารพเสด็จพระองค์หญิงมาก

ขวัญฤดี กลมกล่อม
รับบทเป็น อุ่นเรือน ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว มารดาของสาลินและศรีจิตรา วัยประมาณ 45 ปี มีลักษณะเป็นสาวไทยแต่ผิวขาวจัด วาจาสุภาพเรียบร้อย นิ่มนวล เป็นคนอ่อนโยน หัวอ่อน เคารพและเชื่อฟังคุณสร้อยและคุณสอางค์มาโดยตลอด

สาวิตรี สามิภักดิ์
รับบทเป็น เสด็จพระองค์หญิง ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว ชันษาราว 60 ปี แต่ดูเปล่งปลั่งราว 40 ปี รักความยุติธรรม พระทัยดี และมีความเข้าใจโลก เฉลียวฉลาด มีความโอบอ้อมอารี และมีความทันสมัย สามารถยอมรับฟังความคิดเห็นและความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ตลอดเวลา

ปรมะ อิ่มอโนทัย
รับบทเป็น อัศนีย์ ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว หนุ่มสังคมไฮโซ รูปหล่อ ร่ำรวยมหาศาล ปากหวานและติดจะเจ้าชู้นิดๆ แต่รักใครรักจริง เป็นผู้ชายที่ดูดีจนเทพีเพ็ญแสงยอมแต่งงานด้วย ฉลาด และเป็นคนเข้าใจถึงความเหมาะสมและความถูกต้องเป็นอย่างดี

ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ
รับบทเป็น ม.ร.ว. ศศิรัชนี ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว หญิงสาววัยประมาณ 25 ปี เค้าหน้าคล้ายเทพีเพ็ญแสง ไม่สวยเท่า นิสัยดี อ่อนโยนเรียบร้อย แต่เฉลียวฉลาดทันคน รักการบ้านการเรือน เป็นแม่ครัวเอกประจำบ้าน เป็นเพื่อนสนิทกับคุณชายเล็ก

พริมรตา เดชอุดม
รับบทเป็น จิตริณี ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว สาวสวยไฮโซมาจากนิวยอร์ค เป็นคนทันสมัย ว่องไว ปราดเปรียว แต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้ใหญ่ ไม่ก้าวร้าว เฉลียวฉลาด และเป็นมิตรที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกคน

ปีเตอร์ ธูนสตระ
รับบทเป็น ไนเจล ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว หัวหน้าของสาวๆบรรณารักษ์ห้องสมุด หนุ่มต่างชาติผมทอง วัยประมาณ 30 ปี เป็นคนโอบอ้อมอารี รักลูกน้อง ติดนิสัยค่อนข้างเจ้าชู้นิดๆ อยู่เมืองไทยมานาน จนสามารถพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

เขมิกา สุขประสงค์ดี
รับบทเป็น ลลิตา ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว เพื่อนร่วมงานของสาลิน รูปร่างอวบกลม ชอบแต่งตัวสีสันฉูดฉาด ท่าทางเป็นชนชั้นกลางที่ค่อนข้างเห่อคนดัง คนรวย

ลิลลี่ แม็คกร๊าธ
รับบทเป็น บราลี ในละครเรื่องสะใภ้จ้าวรูปร่างผอมหน้ากระดูก ดูเย็นชา แต่งกายด้วยสูทเรียบ มีจิตใจฝักใฝ่รักความเสมอภาค เป็นประมาณพวกซ้ายในยุคก่อน

พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ
รับบทเป็น หม่อมอำพัน ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว มารดาของคุณชายทั้งสาม วัยราว 50 ปี สวยและคมเข้ม เป็นคนโผงผาง พูดจาตรงไปตรงมา มีลักษณะคล้ายหญิงชาวบ้านมากกว่าผู้ดี ชอบเล่นไพ่เป็นชีวิตจิตใจ

ศิริพร วงศ์สวัสดิ์
รับบทเป็น นมย้อย ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว นางข้าหลวงเก่าแก่แห่งวังวุฒิเวศม์ วัยประมาณ 55 ปี อวบขาวท่าทางใจดีและใจเย็น เป็นผู้เลี้ยงดูคุณชายบดินทราชทรงพลหรือคุณชายเล็กมาตั้งแต่เกิด

เผ่าทอง ทองเจือ
รับบทเป็น ท่านจันทร์ ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว บิดาของเทพีเพ็ญแสง ชันษาราว 50 ปี ดูมีสง่าราศรี เป็นคนเด็ดขาด มีวาจาที่คมคายและอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเป็นที่สุด

ชนานา นุตาคม
รับบทเป็น หม่อมวาณี ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว มารดาของเทพีเพ็ญแสง วัยประมาณ 46 ปี สะสวย หัวอ่อน รักและตามใจลูกมาก ไม่เคยชี้นำลูกไปในทางที่ถูกที่ควร ลูกจะเอาอะไรก็ตามใจ ไม่เคยอบรมเลี้ยงดูลูกในทางที่ถูกที่ควรเลย

คมกฤช ยุตติยงค์
รับบทเป็น คุณตา ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว บิดาของอุ่นเรือน คุณตาเป็นคนใจดี อารมณ์เย็น พูดน้อย ทุกอย่างยอมให้คุณยายเป็นคนตัดสินใจในทุกๆเรื่อง

โฉมฉาย ฉัตรวิไล
รับบทเป็น คุณยาย ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว มารดาของอุ่นเรือน เป็นลูกคนจีน แต่นิยมแต่งตัวแบบไทยๆ เป็นคนมีวาจาโผงผาง โอบอ้อมอารี จริงใจ และเลี้ยงดูบริวารในบ้านเป็นอย่างดี

มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา
รับบทเป็น ยายพิณ ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว คนเก่าแก่ในบ้านของคุณตาคุณยาย แต่งตัวไทยๆแบบคุณยาย เป็นคนใจคอนักเลง มีอารมณ์ขัน รักใครรักจริง รักและเคารพคุณตาคุณยายมาก ขยัน อดทน แต่เป็นคนบ้าจี้

ดีใจ ดีดีดี
รับบทเป็น พุดซ้อน ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว สาวใหญ่ชาวบ้าน ผิวคล้ำหน้ากร้านเพราะกรำแดด ร่ำรวยเพราะเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันประจำหมู่บ้าน นิสัยชอบสอดรู้สอดเห็น และนำไปซุบซิบนินทา เห่อความร่ำรวย และอยากเปลี่ยนฐานะตนเองไปเป็นคนในสังคมชั้นสูง

อนุสรา วันทองทักษ์
รับบทเป็น ชบาทิพย์ ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว บุตรสาวของพุดซ้อน เด็กสาวหน้าซีดแต่พยายามแต่งตัวทันสมัย ไม่ค่อยฉลาดทันคน มักถูกหลอกเอาบ่อยๆเพราะความซื่อและเซ่อของตนเอง

ภคมน บุณยะภูติ
รับบทเป็น วิรงรอง ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว คอลัมนิสต์สาวไฮโซชื่อดัง เพื่อนสนิทของหญิงเทพีเพ็ญแสงและบรรดาแวดวงไฮโซทั้งหลาย หน้าตาค่อนข้างชาวบ้าน แต่ชอบแต่งหน้าทำผมโป๊เปรี้ยวเหมือนนางอิจฉาของภาพยนตร์ไทยแนวมาลาลิน บุณนาค ฉลาดทันคน และไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของใครในการเขียนข่าวง่ายๆ รักความบริสุทธิ์และยุติธรรม

ศุภชัย สุวรรณอ่อน
รับบทเป็น ศุภร ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว เพื่อนสนิทของคุณชายกิตติราชนรินทร์ นักธุรกิจหนุ่ม หน้าตาดี ดูสบายๆ ไม่มีมาด

พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา
รับบทเป็น จิตติณ ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว หนุ่มไฮโซของแวดวงสังคม เพื่อนร่วมก๊วนของเทพีเพ็ญแสงและอัศนีย์ รักการเล่นกีฬา และมักใช้ชีวิตอยู่ตามแวดวงชั้นสูง

นันท์นิชา ดิษฐ์พาณิชย์
รับบทเป็น มาลา และวรรณา ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว สองนางข้าหลวงคนสนิทของเสด็จพระองค์หญิง สาววัยแรกรุ่น นิสัยสนุกสนานอารมณ์ดี แต่เป็นคนนอบน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ รักและเคารพเสด็จพระองค์หญิงมาก

รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์
รับบทเป็น ป้าน้อม ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว สาวใช้สูงวัย รับใช้อยู่ที่ตำหนักเล็ก

ปาริชาต รักมาก
รับบทเป็น พิศ ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว สาวใช้สูงวัย ช่วยทำครัวที่บ้านราชดำริ อารมณ์ดี

นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ รับบทเป็น กำไล ในละครเรื่องสะใภ้จ้าว สาวใช้แห่งบ้านราชดำริ ช่างพูดช่างคุย สอดรู้สอดเห็นไปเสียทุกเรื่อง