เมียหลวง[ตอนอวสาน]

อ่านละครเรื่อง เมียหลวง [ตอนล่าสุด]

- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 15[ตอนอวสาน] วันที่ 4 มิ.ย.60 [ตอนล่าสุด]
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 15 วันที่ 3 มิ.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 14 วันที่ 2 มิ.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 13 วันที่ 1 มิ.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 13 วันที่ 31 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 13 วันที่ 30 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 12 วันที่ 29 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 12 วันที่ 28 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 11 วันที่ 27 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 11 วันที่ 26 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 11 วันที่ 25 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 11 วันที่ 24 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 11 วันที่ 23 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 10 วันที่ 22 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 10 วันที่ 21 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 10 วันที่ 20 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 10 วันที่ 19 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 10 วันที่ 18 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 9 วันที่ 17 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 9 วันที่ 16 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 9 วันที่ 15 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 9 วันที่ 14 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 8 วันที่ 13 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 8 วันที่ 12 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 8 วันที่ 11 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 7 วันที่ 10 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 7 วันที่ 9 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 7 วันที่ 8 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 6 วันที่ 7 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 6 วันที่ 6 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 6 วันที่ 5 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 5 วันที่ 4 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 5 วันที่ 3 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 5 วันที่ 2 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 5 วันที่ 1 พ.ค.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 4 วันที่ 30 เม.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 4 วันที่ 29 เม.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 4 วันที่ 28 เม.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 4 วันที่ 27 เม.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 3 วันที่ 26 เม.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 3 วันที่ 25 เม.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 2 วันที่ 24 เม.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 2 วันที่ 23 เม.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 2 วันที่ 22 เม.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 1 วันที่ 21 เม.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 1 วันที่ 20 เม.ย.60
- อ่านละคร เมียหลวง ตอนที่ 1 วันที่ 19 เม.ย.60
- อ่านละครย่อเรื่อง เมียหลวง

ละครเรื่อง เมียหลวง บทประพันธ์โดย กฤษณา อโศกสิน
ละครเรื่อง เมียหลวง บทโทรทัศน์โดย เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ/จุฑามาศ สาคร/วิริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ
ละครเรื่อง เมียหลวง กำกับการแสดงโดย อนุวัฒน์ ถนอมรอด
ละครเรื่อง เมียหลวง ผลิตโดย บริษัท ดี วัน ทีวี จำกัด
ละครเรื่อง เมียหลวง ควบคุมการผลิตโดย พรสุดา ต่ายเนาว์คง
ละครเรื่อง เมียหลวง ออกอากาศทุกวันพุุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.15 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 3
รายชื่อนักแสดงนำใน ละคร เมียหลวง

กฤษฎา พรเวโรจน์ รับบท อนิรุทธิ์
วรัทยา นิลคูหา รับบท ดร.วิกานดา
คริส หอวัง รับบท อรอินทร์
เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ รับบท เจนจบ
ชานนท์ อักระชาตะ รับบท เค็น
คารีสา สปริงเก็ตต์ รับบท นุดี
ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล รับบท ยุทธการ
วรรณปิยะ ออมสินนพกุล รับบท นวล
พริมรตา เดชอุดม รับบท อนงค์นารถ
เวธกา ศิริวัฒนา รับบท ฉวีเพ็ญ
อาภาศิริ นิติพน รับบท คุณหญิงแวววรรณ
ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท เถกิงเดช
สุพรรษา เนื่องภิรมย์ รับบท ท่านผู้หญิงวิภารดี
กฤษณ์ ไตรรัตน์ รับบท สีหเดช
ธัญนพ ตระกูลโชคดี รับบท พลเวทย์
พรหมภัสสร เจียมสกุลศักดิ์ รับบท นงคราญ
ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์ รับบท โหน่ง
เปมิกา วรรณสนธยา รับบท นุ่น
เอมิลี่ เจนโจนส์ รับบท นิ่ม