สายลับจับแอ๊บ

สายลับจับแอ๊บ[ตอนล่าสุด]

- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนอวสาน(จบ) วันที่ 24 ก.ค.60 [ตอนจบ]
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนอวสาน(4) วันที่ 24 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนอวสาน(3) วันที่ 24 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนอวสาน(2) วันที่ 24 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนอวสาน(1) วันที่ 24 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 13 วันที่ 24 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 13 วันที่ 23 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 13 วันที่ 22 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 13 วันที่ 21 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 12 วันที่ 20 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 12 วันที่ 19 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 12 วันที่ 18 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 12 วันที่ 17 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 11 วันที่ 16 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 10 วันที่ 15 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 10 วันที่ 14 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 10 วันที่ 13 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 9 วันที่ 12 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 9 วันที่ 11 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 9 วันที่ 10 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 9 วันที่ 9 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 8 วันที่ 8 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 8 วันที่ 7 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 7 วันที่ 6 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 7 วันที่ 5 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 7 วันที่ 4 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 7 วันที่ 3 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 7 วันที่ 2 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 6 วันที่ 1 ก.ค.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 6 วันที่ 30 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 6 วันที่ 29 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 6 วันที่ 28 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 6 วันที่ 27 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 5 วันที่ 26 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 5 วันที่ 25 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 5 วันที่ 24 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 4 วันที่ 23 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 4 วันที่ 22 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 4 วันที่ 21 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 3 วันที่ 20 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 3 วันที่ 19 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 3 วันที่ 18 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 2 วันที่ 17 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 2 วันที่ 16 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 2 วันที่ 15 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 2 วันที่ 14 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 1 วันที่ 13 มิ.ย.60
- อ่านละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 1 วันที่ 12 มิ.ย.60
- อ่านละครย่อเรื่อง สายลับจับแอ๊บ

ละครเรื่องสายลับจับแอ๊บ บทประพันธ์โดย หัสวีร์, เพฑูรย์, พิมาลินย์
ละครเรื่องสายลับจับแอ๊บ บทโทรทัศน์โดย มานะ...สติ, กู๊ด ฟีลลิ่ง ทีม
ละครเรื่องสายลับจับแอ๊บ กำกับการแสดงโดย สมจริง ศรีสุภาพ
ละครเรื่องสายลับจับแอ๊บ ผลิตโดย บริษัท กู๊ด ฟิลลิ่ง จำกัด
ละครเรื่องสายลับจับแอ๊บ ควบคุมการผลิตโดย สมจริง ศรีสุภาพ
ละครเรื่องสายลับจับแอ๊บ ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.20 น.
ติดตามชมละครเรื่องสายลับจับแอ๊บ ได้ทางไทยทีวีสีช่อง 3

รายชื่อนักแสดงนำใน ละคร สายลับจับแอ๊บ

ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ รับบท พาที
ธัญชนก กู๊ด รับบท พรนางฟ้า (จี-สแกน)
รังสิต ศิรนานนท์ รับบท ชยุต
ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี รับบท แพรพิณ (จี-สแกน)
ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ รับบท พันธิต
ปัณณ์ญาณัช จิรโรจน์ธนเกษม รับบท บัวบุหงา (จี-สแกน)
จักริน ภูริพัฒน์ รับบท ไลออน (บลูปรินซ์)
ภูวดล เวชวงศา รับบท เควิน (บลูปรินซ์)
สุทธิรักษ์ ตั้งสุทธิชัย รับบท จุงเบ (บลูปรินซ์)
ณัฐพล วงศาวณิชชากร รับบท คฑา (บลูปรินซ์)
กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์ รับบท หมอไทย
อารดา อารยวุฒิ รับบท อันนา
มาวิน ทวีผล รับบท ชลลัมภีร์
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล รับบท อรนาฏ
จาตุรงค์ พลบูรณ์ รับบท พ่อเต่า (พ่อของบัวบุหงา)
อนันต์ เสมาทอง รับบท เจ๊โดม
ชลธิชา เที่ยงธรรม รับบท เฌอเบลล์
สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์ รับบท ภาคภูมิ
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบท กรณ์ (ประธาน จีพี เรคคอร์ดส)
ภารุจีร์ เข็มสวัสดิ์ รับบท หมอนภิส (แม่อันนา)
ศันสนีย์ สมานวรวงศ์ รับบท คุณหญิงย่านวลมณี
ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ รับบท ปันปัน
กรวีร์ พิมสุข รับบท นาเดียร์
จัสติน อกัสติน รับบท วทันยู
ทศพล ศิริวัฒน์ รับบท คิด (ผู้กํากับภาพยนตร์)
วรณัน นลัทวรสกุล รับบท แมกซี่ ตรีชวา
วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์สกุล รับบท เจเจ (มิลเลนเนียมบอย)
ณัฐพงศ์ พิบูลย์ธนเกียรติ รับบท พิช (มิลเลนเนียมบอย)
สุวภัทร เตชะวิริยะวงศ์ รับบท กุ๊กกิ๊ก
พงศธร ศรีปินตา รับบท ญี่ปุ่น
สุทินา เหล่าอํานวยชัย รับบท จิ๋วจิ๋ว
ประภาพรรณ สุธิราวุธ รับบท ต้อย
ดารินา บุญชู รับบท ติ่ง
เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา รับบท โอ๊ต (ทะเลลาเวนเดอร์)
ทะเล สงวนดีกุล รับบท ซินเซียร์ (ทะเลลาเวนเดอร์)
พศิน เรืองวุฒิ รับบท ทัตเทพ (พ่อพันธิต)
กล้วย เชิญยิ้ม รับบท ลุงอิน
เจเน็ต เขียว รับบท แม่ของบัวบุหงา
ณัฐชา เจกะ รับบท ลิซ่า