สุดแค้นแสนรัก[อวสาน]

อ่านละครสุดแค้นแสนรัก[ตอนล่าสุด]

- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนอวสาน[ตอนจบ] วันที่ 12 พ.ค. 58 [ตอนล่าสุด]
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนอวสาน[4] วันที่ 12 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนอวสาน[3] วันที่ 12 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนอวสาน[2] วันที่ 12 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนอวสาน[1] วันที่ 12 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 14/5 วันที่ 12 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 14/4 วันที่ 12 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 14/3 วันที่ 11 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 14/2 วันที่ 11 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 14 วันที่ 11 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 13/5 วันที่ 11 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 13/4 วันที่ 10 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 13/3 วันที่ 10 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 13/2 วันที่ 10 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 13 วันที่ 9 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 12/5 วันที่ 9 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 12/4 วันที่ 9 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 12/3 วันที่ 9 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 12/2 วันที่ 8 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 12 วันที่ 8 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 11/5 วันที่ 8 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 11/4 วันที่ 7 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 11/3 วันที่ 7 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 11/2 วันที่ 7 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 11 วันที่ 6 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 10 วันที่ 5 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 10 วันที่ 4 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 10 วันที่ 3 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 9 วันที่ 2 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 9 วันที่ 1 พ.ค. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 8 วันที่ 30 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 8 วันที่ 29 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 7 วันที่ 28 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 7 วันที่ 27 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 6 วันที่ 26 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 6 วันที่ 25 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 5 วันที่ 24 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 5 วันที่ 23 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 5 วันที่ 22 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 4 วันที่ 21 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 4 วันที่ 20 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 4 วันที่ 19 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 3 วันที่ 18 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 3 วันที่ 17 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 3 วันที่ 16 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 2 วันที่ 15 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 2 วันที่ 15 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 2 วันที่ 14 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 2 วันที่ 13 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 1 วันที่ 12 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 1 วันที่ 11 เม.ย. 58
- อ่านละคร สุดแค้นแสนรัก ตอนที่ 1 วันที่ 10 เม.ย. 58

ละครสุดแค้นแสนรัก บทประพันธ์โดย จุฬามณี หรือ นิพนธ์ เที่ยงธรรม
ละครสุดแค้นแสนรัก บทโทรทัศน์โดย ยิ่งยศ ปัญญา
ละครสุดแค้นแสนรัก กำกับการแสดงโดย กฤษณ์ ศุกระมงคล และ อดุลย์ ประยันโต
ละครสุดแค้นแสนรัก ผลิตโดย บริษัท เมคเกอร์ เค จำกัด
ละครสุดแค้นแสนรัก ออกอากาศทุกวันศุกร์ - อาทิตย์ เวลา 20.15 น.
ละครสุดแค้นแสนรัก เริ่มออกอากาศตอนแรกในวัน 18 เมษายน 2558
ติดตามชมละครสุดแค้นแสนรักทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

รายชื่อนักแสดงในละครเรื่อง สุดแค้นแสนรัก
รัดเกล้า อามระดิษ รับบทเป็น นางแย้ม หมั่นกิจ
จินตหรา สุขพัฒน์ รับบทเป็น นางอ่ำ
พรชิตา ณ สงขลา รับบทเป็น อุไร
มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล รับบทเป็น อัมพร
พัชฏะ นามปาน รับบทเป็น ประยงค์ หมั่นกิจ
ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ รับบทเป็น ทวี ทวีวัฒนะ
วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ รับบทเป็น ลือพงษ์
กุณณัฏฐ์ กุลปรียาวัฒน์ รับบทเป็น พะยอม
รฐา โพธิ์งาม รับบทเป็น สุดารัตน์
พิษณุ นิ่มสกุล รับบทเป็น ประยูร หมั่นกิจ
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบทเป็น นายขัน
นึกคิด บุญทอง รับบทเป็น นายประเทือง หมั่นกิจ
สุทธิพงษ์ วัฒนจัง รับบทเป็น โกตา
ไปรมา รัชตะ รับบทเป็น นางนกเล็ก
วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง รับบทเป็น นางสำลี
อนันต์ บุนนาค รับบทเป็น
คณิน ชอบประดิถ รับบทเป็น ยงยุทธ หมั่นกิจ
ศิรินทร์ ปรีดียานนท์ รับบทเป็น หทัยรัตน์
ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ รับบทเป็น ธนา ทวีวัฒนะ
เศรษฐพงศ์ เพียงพอ รับบทเป็น ปวริศ หมั่นกิจ
อนุธิดา อิ่มทรัพย์ รับบทเป็น รพีพรรณ ชื่นศรี
ชุติมณฑน์ สกุลไทย รับบทเป็น ลลดา หมั่นกิจ
พรรณปพร พูนพิพัฒน์ รับบทเป็น มยุรีย์ ทวีวัฒนะ
อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ รับบทเป็น ลือชัย
จักริน ภูริพัฒน์ รับบทเป็น ยงยุทธ หมั่นกิจ
นิคิต้า กรรณเกตุ รับบทเป็น หทัยรัตน์
วิชยุตม์ ลิ่มรัตนะมงคล รับบทเป็น ธนา ทวีวัฒนะ
พิสิฐพงศ์ ช่างหล่อ รับบทเป็น ปวริศ หมั่นกิจ
สรัลชนา อภิสมัยมงคล รับบทเป็น รพีพรรณ ชื่นศรี
ครองขวัญ มงคล รับบทเป็น ลลดา หมั่นกิจ
พรสรวง รวยรื่น รับบทเป็น มยุรีย์ ทวีวัฒนะ
รวีโรจน์ รัตนตระกูลชัย รับบทเป็น ลือชัย