บางระจัน [ตอนอวสาน]

อ่านละครเรื่อง บางระจัน [ตอนล่าสุด]

- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 24/6(ตอนอวสาน) วันที่ 20 ก.พ. 58 [ตอนจบ]
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 24/5(ตอนอวสาน) วันที่ 20 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 24/4(ตอนอวสาน) วันที่ 20 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 24/3(ตอนอวสาน) วันที่ 20 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 24/2(ตอนอวสาน) วันที่ 20 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 24 วันที่ 19 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 23/6 วันที่ 18 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 23/5 วันที่ 17 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 23/4 วันที่ 16 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 23/3 วันที่ 15 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 23/2 วันที่ 13 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 23 วันที่ 12 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 22/5 วันที่ 11 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 22/4 วันที่ 10 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 22/3 วันที่ 9 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 22/2 วันที่ 8 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 22 วันที่ 8 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 21/5 วันที่ 7 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 21/4 วันที่ 6 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 21/3 วันที่ 5 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 21/2 วันที่ 4 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 21 วันที่ 3 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 20/5 วันที่ 2 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 20/4 วันที่ 1 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 20/3 วันที่ 1 ก.พ. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 20/2 วันที่ 31 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 20 วันที่ 31 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 19/5 วันที่ 31 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 19/4 วันที่ 30 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 19/3 วันที่ 30 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 19/2 วันที่ 30 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 19 วันที่ 29 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 18/6 วันที่ 29 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 18/5 วันที่ 29 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 18/4 วันที่ 28 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 18/3 วันที่ 28 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 18/2 วันที่ 27 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 18 วันที่ 27 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 17/5 วันที่ 27 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 17/4 วันที่ 26 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 17/3 วันที่ 26 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 17/2 วันที่ 26 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 17 วันที่ 25 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 16/5 วันที่ 25 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 16/4 วันที่ 25 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 16/3 วันที่ 24 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 16/2 วันที่ 24 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 16 วันที่ 24 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 15/5 วันที่ 23 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 15/4 วันที่ 23 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 15/3 วันที่ 23 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 15/2 วันที่ 22 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 15 วันที่ 22 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 14/5 วันที่ 22 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 14/4 วันที่ 22 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 14/3 วันที่ 22 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 14/2 วันที่ 21 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 14 วันที่ 21 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 13/5 วันที่ 21 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 13/4 วันที่ 21 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 13/3 วันที่ 21 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 13/2 วันที่ 20 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 13 วันที่ 20 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 12/5 วันที่ 20 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 12/4 วันที่ 19 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 12/3 วันที่ 19 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 12/2 วันที่ 19 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 12 วันที่ 18 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 11/5 วันที่ 18 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 11/4 วันที่ 18 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 11/3 วันที่ 17 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 11/2 วันที่ 17 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 11 วันที่ 17 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 10/5 วันที่ 16 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 10/4 วันที่ 16 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 10/3 วันที่ 16 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 10/2 วันที่ 16 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 10 วันที่ 16 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 9/5 วันที่ 15 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 9/4 วันที่ 15 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 9/3 วันที่ 15 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 9/2 วันที่ 15 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 9 วันที่ 15 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 8/5 วันที่ 14 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 8/4 วันที่ 14 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 8/3 วันที่ 14 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 8/2 วันที่ 14 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 8 วันที่ 13 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 7/5 วันที่ 13 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 7/4 วันที่ 13 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 7/3 วันที่ 13 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 7/2 วันที่ 13 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 7 วันที่ 12 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 6/5 วันที่ 12 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 6/4 วันที่ 12 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 6/3 วันที่ 12 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 6/2 วันที่ 12 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 6 วันที่ 12 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 5/5 วันที่ 11 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 5/4 วันที่ 11 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 5/3 วันที่ 11 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 5/2 วันที่ 11 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 5 วันที่ 10 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 4/5 วันที่ 10 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 4/4 วันที่ 10 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 4/3 วันที่ 10 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 4/2 วันที่ 10 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 4 วันที่ 9 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 3 วันที่ 9 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 3 วันที่ 8 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 3 วันที่ 7 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 2 วันที่ 6 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 2 วันที่ 5 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 2 วันที่ 4 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 2 วันที่ 3 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 1 วันที่ 2 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 1 วันที่ 1 ม.ค. 58
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 1 วันที่ 31 ธ.ค. 57
- อ่านละคร บางระจัน ตอนทีี่ 1 วันที่ 30 ธ.ค. 57
- อ่านละครย่อเรื่อง บางระจัน

ละครเรื่อง บางระจัน สร้างโดย บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
ละครเรื่อง บางระจัน บทประพันธ์ ไม้ เมืองเดิม
ละครเรื่อง บางระจัน บทโทรทัศน์โดย คฑาหัสต์ บุษปะเกศ / ฟ้าฟื้น
ละครเรื่อง บางระจัน กำกับการแสดง ภวัต พนังคศิริ
ละครเรื่อง บางระจัน แนว แอ็กชั่น-ชีวิต-ประวัติศาสตร์
ละครเรื่อง บางระจัน ออกอากาศทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 20.15 น ทางไทยทีวีสีช่อง 3
ละครเรื่อง บางระจัน ออกอากาศตอนแรกในวันอังคารที่ 6 ม.ค.58

รายชื่อนักแสดง ละครเรื่อง บางระจัน

พงศกร เมตตาริกานนท์ รับบทเป็น ทัพ
ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด รับบทเป็น แฟง
พศุตม์ บานแย้ม รับบทเป็น ใจ (อองนาย)
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา รับบทเป็น สไบ
ฐกฤต ตวันพงค์ รับบทเป็น ขาบ
กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล รับบทเป็น เฟื่อง
ปรมะ อิ่มอโนทัย รับบทเป็น สังข์
สาวิตรี สุทธิชานนท์ รับบทเป็น จวง
ภัทรภณ โตอุ่น รับบทเป็น ฟัก
ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รับบทเป็น ดอกรัก
จิรายุ ตันตระกูล รับบทเป็น หมู่เคลิ้ม
วีระกิตต์ วรัตน์ชยุต รับบทเป็น เอิบ
ศรัณย์ แก้วจินดา รับบทเป็น ช่วง
สรพงษ์ ชาตรี รับบทเป็น กำนันพัน
อำภา ภูษิต รับบทเป็น เฟี้ยม
ปวีณา ชารีฟสกุล รับบทเป็น จันทร์
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รับบทเป็น
ปริศนา กล่ำพินิจ รับบทเป็น เมียกำนันพัน
สันติสุข พรหมศิริ รับบทเป็น ผู้ใหญ่แสง
รมิดา ประภาสโนบล รับบทเป็น รุ่ง
ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ รับบทเป็น พระเที่ยง
รวิชญ์ เทิดวงส์ รับบทเป็น พระยารัตนาธิเบศร์
วิทยา วสุไกรไพศาล รับบทเป็น พระเจ้าเอกทัศน์
ทองขาว ภัทรโชคชัย รับบทเป็น เสือปิ่น
พัฒนพล มินทะขิน รับบทเป็น ชิด

รายชื่อนักแสดง ละครเรื่อง บางระจัน ฝ่ายผู้นำค่ายบางระจัน
สมชาย เข็มกลัด รับบทเป็น นายทองเหม็น
ศรุต วิจิตรานนท์ รับบทเป็น นายทองแสงใหญ่
วัชรชัย สุนทรศิริ รับบทเป็น กำนันพันเรือง
วิศรุต หิรัญบุศย์ รับบทเป็น นายจันหนวดเขี้ยว
พศิน เรืองวุฒิ รับบทเป็น ขุนสรรค์กรมการ
ภูริ หิรัญพฤกษ์ รับบทเป็น นายแท่น
ชัยวัฒน์ ทองแสง รับบทเป็น นายอิน
ปัญญาพล เดชสงค์ รับบทเป็น นายโชติ
ศิระ แพทย์รัตน์ รับบทเป็น นายเมือง
ชลัฏ ณ สงขลา รับบทเป็น นายทองแก้ว
สนธยา ชิตมณี รับบทเป็น นายดอกไม้
ชาติชาย งามสรรพ์ รับบทเป็น พระอาจารย์ธรรมโชติ

รายชื่อนักแสดง ละครเรื่อง บางระจัน ฝ่ายกองทัพพม่า
อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล รับบทเป็น พระเจ้ามังระ
นิรุตติ์ ศิริจรรยา รับบทเป็น เนเมียวสีหบดี
สุเชาว์ พงษ์วิไล รับบทเป็น มังมหานรธา
เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ รับบทเป็น สุกี้นายกอง
สุพจน์ จันทร์เจริญ รับบทเป็น อูจี
ทวีฤทธิ์ จุลทรัพย์ รับบทเป็น เจิด (อูยิน)
ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบทเป็น จาด (จอกยีโบ)
โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว รับบทเป็น งาจุนหวุ่น
ภุชิสสะ ธนพัฒน์ รับบทเป็น เยกินหวุ่น
พีระ พาณิชย์พงส์ รับบทเป็น แยจออากา
เมธา ชูลาภ รับบทเป็น ติงจาโบ
ปีเตอร์ ไมอ๊อคชิ รับบทเป็น จิกแก
ศรัณยู ประชากริช รับบทเป็น อากาปันคยี
ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง รับบทเป็น สุรินทจอข่อง