หนึ่งในทรวง[อวสาน]

อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง [ ตอนล่าสุด ]

- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนอวสาน[จบ] วันที่ 17 มิ.ย. 58 [ตอนล่าสุด]
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนอวสาน[4] วันที่ 17 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนอวสาน[3] วันที่ 17 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนอวสาน[2] วันที่ 17 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนอวสาน[1] วันที่ 17 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 13/5 วันที่ 16 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 13/4 วันที่ 16 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 13/3 วันที่ 16 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 13/2 วันที่ 16 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 13 วันที่ 16 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 12/5 วันที่ 15 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 12/4 วันที่ 15 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 12/3 วันที่ 15 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 12/2 วันที่ 15 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 12 วันที่ 14 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 11/5 วันที่ 14 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 11/4 วันที่ 14 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 11/3 วันที่ 14 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 11/2 วันที่ 13 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 11 วันที่ 13 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 10/5 วันที่ 13 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 10/4 วันที่ 13 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 10/3 วันที่ 12 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 10/2 วันที่ 12 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 10 วันที่ 12 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 9/5 วันที่ 12 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 9/4 วันที่ 11 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 9/3 วันที่ 11 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 9/2 วันที่ 11 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 9 วันที่ 11 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 8/5 วันที่ 10 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 8/4 วันที่ 10 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 8/3 วันที่ 10 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 8/2 วันที่ 10 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 8 วันที่ 9 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 7/5 วันที่ 9 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 7/4 วันที่ 9 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 7/3 วันที่ 9 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 7/2 วันที่ 8 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 7 วันที่ 8 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 6/5 วันที่ 8 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 6/4 วันที่ 8 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 6/3 วันที่ 7 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 6/2 วันที่ 7 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 6 วันที่ 7 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 5/5 วันที่ 7 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 5/4 วันที่ 6 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 5/3 วันที่ 6 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 5/2 วันที่ 6 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 5 วันที่ 5 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 4 วันที่ 4 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 4 วันที่ 3 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 4 วันที่ 2 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 4 วันที่ 1 มิ.ย. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 4 วันที่ 31 พ.ค. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 3 วันที่ 30 พ.ค. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 3 วันที่ 29 พ.ค. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 3 วันที่ 28 พ.ค. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 2 วันที่ 27 พ.ค. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 2 วันที่ 26 พ.ค. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 2 วันที่ 25 พ.ค. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 2 วันที่ 24 พ.ค. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 1 วันที่ 23 พ.ค. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 1 วันที่ 22 พ.ค. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 1 วันที่ 21 พ.ค. 58
- อ่านละครเรื่องหนึ่งในทรวง ตอนที่ 1 วันที่ 20 พ.ค. 58
- อ่านละครย่อเรื่อง หนึ่งในทรวง

ละครหนึ่งในทรวง บทประพันธ์โดย : บุษยมาศ
ละครหนึ่งในทรวง บทโทรทัศน์โดย : ณัฐิยา ศิรกรวิไล
ละครหนึ่งในทรวง กำกับการแสดงโดย : ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์
ละครหนึ่งในทรวง ควบคุมการผลิตโดย : บริษัท โนพลอบเล็ม ธิติมา สังขพิทักษ์
ละครหนึ่งในทรวง ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.15 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 3

รายชื่อนักแสดงนำใน ละคร หนึ่งในทรวง

จิรายุ ตั้งศรีสุข รับบท อนวัช (หนึ่ง)ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง
อุรัสยา เสปอร์บันด์ รับบท หทัยรัตน์ (ปุ้ม)ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง
รณเดช วงศาโรจน์ รับบท คุณชายประสาทพร ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง
กันต์ดนย์ อะคาซาน รับบท สัทธา (ปุ๊) ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง
เกรียงไกร อุณหะนันทน์ รับบท วิทย์ ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง
ดารัณ ฐิตะกวิน รับบท สีสุก ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง
โชติกา วงศ์วิลาศ รับบท ส่องแสง ใน ละคร เรื่อง หนึ่งในทรวง
มิเชล เบอร์แมน รับบท สุดา (แป้น) ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง
คณิน สแตนลีย์ รับบท พินิจ ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง
ภัทรากร ตั้งศุภกุล รับบท พรรณี ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง
น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย รับบท ชุลี ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง
จิตรภาณุ กลมแก้ว รับบท หมอประสงค์ ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง
กัลยา เลิศเกษมทรัพย์ รับบท คุณนายนวล ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง
กมล ศิริธรานนท์ รับบท สุทธิ์ ใน ละคร เรื่อง หนึ่งในทรวง
ก้ามปู ปัทมสูต รับบท ทิพย์ ใน ละคร เรื่อง หนึ่งในทรวง
ปานรดา คเชนทร์นุกูล รับบท คุณหญิงกรกนก ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง
ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แม่พิมพ์ ใน ละคร เรื่อง หนึ่งในทรวง
มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา รับบท แม่โอ ใน ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง