รากนครา[ตอนอวสาน]

อ่านละครรากนครา[ตอนล่าสุด]

- อ่านละคร รากนครา ตอนอวสาน[จบ] วันที่ 30 ก.ย.60 [ตอนล่าสุด]
- อ่านละคร รากนครา ตอนอวสาน[4] วันที่ 30 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนอวสาน[3] วันที่ 30 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนอวสาน[2] วันที่ 30 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนอวสาน[1] วันที่ 30 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 12/5 วันที่ 29 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 12/4 วันที่ 29 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 12/3 วันที่ 29 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 12/2 วันที่ 29 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 12 วันที่ 28 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 11/5 วันที่ 28 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 11/4 วันที่ 27 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 11/3 วันที่ 27 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 11/2 วันที่ 26 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 11 วันที่ 26 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 10/5 วันที่ 25 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 10/4 วันที่ 25 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 10/3 วันที่ 24 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 10/2 วันที่ 24 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 10 วันที่ 23 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 9 วันที่ 22 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 9 วันที่ 21 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 9 วันที่ 20 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 8 วันที่ 19 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 8 วันที่ 18 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 7 วันที่ 17 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 7 วันที่ 16 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 7 วันที่ 15 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 7 วันที่ 14 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 6 วันที่ 13 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 6 วันที่ 12 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 6 วันที่ 11 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 5 วันที่ 10 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 5 วันที่ 9 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 5 วันที่ 8 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 4 วันที่ 7 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 4 วันที่ 6 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 4 วันที่ 5 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 4 วันที่ 4 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 4 วันที่ 3 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 3 วันที่ 2 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 3 วันที่ 1 ก.ย.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 3 วันที่ 31 ส.ค.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 3 วันที่ 30 ส.ค.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 2 วันที่ 29 ส.ค.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 2 วันที่ 28 ส.ค.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 1 วันที่ 27 ส.ค.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 1 วันที่ 26 ส.ค.60
- อ่านละคร รากนครา ตอนที่ 1 วันที่ 25 ส.ค.60
- อ่านละครย่อเรื่อง รากนครา

รายชื่อนักแสดงนำในละคร รากนครา

ปริญ สุภารัตน์ รับบท เจ้าศุขวงศ์ ในละคร รากนครา
ลูกชายคนเดียวของเจ้าราชบุตรศุษิระผู้ล่วงลับ เขาถูกส่งตัวไปเรียนและใช้ชีวิตที่สิงคโปร์ถึง 10 ปี หลังจากนั้นเขาได้กลับมารับราชการในราชสำนักสยาม เจ้าศุขวงศ์ได้รับความไว้วางใจจากสยามให้เป็นผู้แทนสยามเดินทางกลับไปบ้านเกิดเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการปกครองที่ต้องการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภารกิจหลักของศุขวงศ์คือ การทำให้เจ้าหลวงของเมืองต่างๆ ในดินแดนล้านนายอมรับอำนาจของสยาม ผ่อนปรนนโยบายของตนเพื่อยืดหยุ่นกับชาติตะวันตก เพื่อให้สามารถดำรงความเป็นปึกแผ่น ไม่ถูกแบ่งแยกดินแดนเป็นเมืองขึ้นของตะวันตก ในด้านการงาน เจ้าศุขวงศ์เป็นคนฉลาด ทันคน มีไหวพริบ เขาเข้าใจนโยบายของสยาม รู้เท่าทันตะวันตก รู้วิธีที่จะโน้มน้าวใจผู้อื่นให้คล้อยตามตน เขาจึงเป็นคนที่ทั้งสยามและตะวันตกยอมรับ รู้จักหาประโยชน์จากสภาวการณ์ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเกิดเมืองนอน ศุขวงศ์เป็นคนทันสมัย ยอมรับความเปลี่ยนแปลง กล้าเป็นตัวของตัวเอง เขาแต่งกายแบบสยามซึ่งรับธรรมเนียมตะวันตกเข้ามา นอกจากนี้ เขายังเป็นคนใจเย็น รู้จักอดทนรอคอยสิ่งที่มุ่งหวัง มีการแสดงออกอย่างอ่อนโยน นุ่มนวล ไม่บุ่มบ่ามเอาแต่ใจ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ตัดสินใจอย่างรอบคอบ ในด้านความรัก ศุขวงศ์เป็นคนรักเดียวใจเดียว มั่นคง โรแมนติก คิดถึงความรักในด้านสวยงาม เขาเน้นการกระทำที่แสดงออกถึงความรักมากกว่าคำพูดหวานหู ด้วยความที่เขารักเจ้าแม้นเมืองมากทำให้เขาขี้ใจน้อย มีปัญหาขัดแย้งกันก็เก็บไว้ไม่พูด ทำให้ไม่อาจเสพความสุขได้อย่างเต็มที่ ศุขวงศ์ไม่รู้เท่าทันเล่ห์มารยาผู้หญิง ทำให้ตกเป็นเหยื่อของเจ้ามิ่งหล้าจนชีวิตไม่มีความสุข

ณฐพร เตมีรักษ์ รับบท เจ้าแม้นเมือง ในละคร รากนครา
ลูกสาวคนสุดท้องของเจ้าหลวงแสนอินทะและเจ้านางกาบแก้วแห่งเชียงเงิน หลังจากมารดาเสียชีวิต สถานภาพของแม้นเมืองก็ถูกเจ้านางข่ายคำแม่เลี้ยงและน้าแท้ๆ กดไว้ให้ต่ำต้อยกว่าเจ้ามิ่งหล้าน้องสาวต่างมารดาของเธอ เจ้าแม้นเมืองและเจ้าหน่อเมืองพี่ชายแท้ๆ ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากเจ้าอุปราชสิงห์คำ ทำให้แม้นเมืองมุ่งมั่นในการทำให้เชียงเงินเป็นอิสระ ภารกิจหลักของแม้นเมืองคือ การทำทุกวิถีทางให้เชียงเงินเป็นอิสระจากการปกครองของสยาม และรักษาตัวให้รอดจากตะวันตกเป็นลำดับต่อไป เจ้าแม้นเมืองได้รับการอบรมให้เป็นคนเข้มแข็ง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เสียสละและคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง เธอรู้ดีว่าเกิดมาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เพื่อบ้านเกิด แม้นเมืองเป็นคนรักครอบครัว เธอผูกพันกับหน่อเมืองพี่ชายคนเดียวมาก นอกจากนี้แม้นเมืองยังรักและหวังดีกับมิ่งหล้าน้องสาวต่างมารดาด้วยความบริสุทธิ์ใจ เธอไม่กล้าแม้แต่จะคิดไม่ดีกับมิ่งหล้า แม้นเมืองจึงพยายามมองน้องสาวในแง่ดีเสมอ เมื่อแม้นเมืองรู้ตัวว่ารักเจ้าศุขวงศ์ เธอทำใจยินยอมรับความสุขเฉพาะที่สามารถทำใจให้ยอมรับได้โดยไม่เรียกร้องมากไปกว่าที่ควรจะได้รับ แม้นเมืองไม่ใช่คนดื้อ เธอมีเหตุผล รู้จักคิด สามารถทำใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อได้มาใช้ชีวิตร่วมกับศุขวงศ์ แม้นเมืองก็ค่อยๆ ซึมซับความคิดของเขาได้ทีละเล็กละน้อย ความขี้ใจน้อย มีปัญหาแล้วเก็บไว้ไม่พูดให้กระจ่าง ทำให้ชีวิตของแม้นเมืองตกเป็นเหยื่อความอิจฉาริษยาของมิ่งหล้าจนขาดความสุขเช่นเดียวกับศุขวงศ์ การตัดสินใจครั้งสุดท้ายของแม้นเมือง แสดงให้เห็นความรักที่เธอมีต่อทุกคน ทั้งสามี พี่ชายและน้องสาว รวมทั้งบ้านเกิดเมืองนอนของเธอ แม้นเมืองมีสติ ใจเย็น กล้าหาญ สงบ สามารถเผชิญหน้ากับความตายด้วยความมุ่งมั่น ไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อย

นิษฐา จิรยั่งยืน รับบท เจ้ามิ่งหล้า ในละคร รากนครา
ลูกสาวคนเดียวของเจ้าหลวงแสนอินทะกับเจ้านางข่ายคำ มิ่งหล้าได้รับการเลี้ยงดูเชิดชูให้เป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดจากมารดาของเธอ มิ่งหล้าจึงต้องการเอาชนะทุกคนเพื่อครองความเป็นที่หนึ่งเสมอ มิ่งหล้าเป็นคนสวยบาดตา เธอเป็นคนฉลาด รู้จักพูด มิ่งหล้าจึงได้รับสิ่งที่เธอต้องการเสมอโดยที่ไม่ได้ทำให้ผู้อื่นโกรธแค้นไม่ชอบใจ มิ่งหล้ารู้จักหลบเลี่ยงเอาตัวรอด เธอคิดถึงแต่ตัวเอง เห็นแต่ความสำคัญของตน เป็นคนใจดำ เลือดเย็น ไม่ละเอียดอ่อน ไม่ใส่ใจคนอื่น แม้แต่ตอนที่ชีวิตหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างและได้รับความช่วยเหลือจากศุขวงศ์และแม้นเมืองแล้ว มิ่งหล้าก็ยังไม่สำนึกในบุญคุณของทั้งสองคน เธอไม่ได้คิดจะแก้ไขความผิดที่ทำให้พี่สาวและพี่เขยเข้าใจผิดจนไม่มีความสุขในชีวิตคู่ มิ่งหล้ามีนิสัยตรงข้ามกับแม้นเมืองอย่างสิ้นเชิงเพราะมิ่งหล้าไม่รู้จักความรัก เธอติดใจศุขวงศ์เพราะเห็นว่าเขามีความแปลกใหม่และต้องการเอาชนะแม้นเมืองซึ่งเธอสังเกตว่าเป็นผู้หญิงที่ศุขวงศ์หลงรัก มิ่งหล้าไม่เห็นค่าความรักที่แม้นเมืองมอบให้เธอ เธอทำทุกอย่างให้พี่สาวตกอยู่ในอำนาจ อาศัยประโยชน์จากความรักของพี่สาวเพื่อให้ตนได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา นอกจากนี้ มิ่งหล้ายังเป็นเจ้าที่ไม่เคยคิดถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตนมีต่อแผ่นดินเกิดอีกด้วย

อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล รับบท กษัตริย์เมืองมัณฑ์ ในละคร รากนครา
กษัตริย์เมืองมิณฑ์มีชาติกำเนิดเป็นเจ้าชายปลายแถว ต่อมาได้อภิเษกกับเจ้านางปัทมสุดา ลูกสาวเจ้าหลวงคนก่อน กษัตริย์เมืองมิณฑ์จึงไม่มีอำนาจอยู่ในมือ เขาเป็นคนมักมากในกาม แวดล้อมด้วยสนมกำนัล ไม่ใส่ใจกับเรื่องที่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง

ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต รับบท เจ้าอุปราชหน่อเมือง ในละคร รากนครา
ลูกชายคนโตของเจ้าหลวงแสนอินทะและเจ้านางกาบแก้วแห่งเชียงเงิน หน่อเมืองได้รับการอบรมจากเจ้าอุปราชสิงห์คำ ทำให้หน่อเมืองมีภารกิจหลักเช่นเดียวกับแม้นเมือง คือ การทำทุกวิถีทางให้เชียงเงินเป็นอิสระจากการปกครองของสยาม และรักษาตัวให้รอดจากตะวันตกเป็นลำดับต่อไป เจ้าหน่อเมืองเป็นคนเลือดร้อน แข็งกระด้าง ไม่ฟังและไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างหัวชนฝา เขามีการแสดงออกที่ตรงไปตรงมา ปากกับใจตรงกัน ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม เป็นคนซื่อตรงจนออกจะค่อนข้างทื่อ เขาเป็นคนมุ่งมั่น เพียรพยายามทำเป้าหมายให้สำเร็จอย่างไม่ย่อท้อ ยอมหักดีกว่ายอมงอ หน่อเมืองไม่ละเอียดอ่อนพอที่จะเข้าใจแม้นเมือง เขาจึงไม่เคยสัมผัสความรู้สึกละเอียดอ่อนของน้องสาวเลย

พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ รับบท เจ้านางปัทมสุดา ในละคร รากนครา
เจ้านางปัทมสุดาเป็นขัติยนารีตั้งแต่กำเนิดเพราะเป็นธิดาของเจ้าหลวงเมืองมัณฑ์ ด้วยความที่พระบิดาไม่มีโอรส เจ้านางปัทมสุดาจึงต้องอภิเษกเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจของสายเลือด ด้วยความรักในอำนาจ เจ้านางปัทมสุดาจึงเลือกอภิเษกกับเจ้าชายปลายแถวเพื่อจะได้ครอบงำความคิด เป็นใหญ่เหนือพระสวามี และคงไว้ซึ่งอำนาจของตนต่อไปได้ การอภิเษกของเจ้านางปัทมสุดาจึงมิใช่เพราะความรัก เจ้านางเลือกปรนเปรอกษัตริย์เมืองมัณฑ์พระสวามี ด้วยสนมกำนัลมากหน้าหลายตา เพื่อล่อให้พระสวามีมัวเมาในกามจนไม่สนใจเรื่องอื่น ทำให้เจ้านางปัทมสุดาเป็นผู้มีอิทธิพลที่สุดในราชสำนัก สิ่งที่เจ้านางปัทมสุดารักที่สุดในชีวิตคือ อำนาจ เธอจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ครอบครองอำนาจ และรักษาอำนาจไว้กับตัวเองตลอดไป ด้วยความที่เจ้านางปัทมสุดาเป็นหมัน เธอจึงต้องกำจัดสายเลือดของพระสวามีที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิงอื่น เจ้านางเป็นคนไม่กลัวบาปกรรมเพราะเห็นว่าสิ่งที่เธอทำลงไปเป็นความถูกต้องชอบธรรมที่จะรักษาอำนาจไว้ให้เป็นของเธอ สงวนอำนาจไว้ให้เป็นของวงศ์ตระกูลที่ยิ่งใหญ่ของเธอตลอดไป มิใช่ด้วยความหึงหวงพระสวามีแต่อย่างใด เจ้านางปัทมสุดายังเป็นคนกดขี่ผู้ที่ต่ำต้อยกว่าทุกคน เธอเป็นคนไม่เห็นใจใคร ไม่แยแสความรู้สึกผู้อื่น โหดเหี้ยมอำมหิต สะใจที่เห็นความทุกข์ทรมานของผู้อื่น คิดถึงแต่ความต้องการของตน เจ้านางเคยชินกับการมีอำนาจและใช้อำนาจอย่างไม่มีขอบเขต ภูมิใจในความยิ่งใหญ่และอำนาจของตนจนถึงขั้นเป็นคนกระหายอำนาจ และไม่ยอมให้ใครท้าทายหรือแข็งข้อเด็ดขาด เจ้านางปัทมสุดาเป็นคนเชื่อถือโชคลาง เธอสามารถทำทุกอย่างเพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงยิ่งใหญ่ของเมืองมัณฑ์ได้เสมอ

ภัทรากร ตั้งศุภกุล รับบท ละอองคำ ในละคร รากนครา
ละอองคำกับเจ้าน้อยศุขวงศ์เติบโตมาด้วยกัน เจ้าย่าเรือนคำหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้แต่งงานเมื่อทั้งคู่เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว ละอองคำเฝ้ารักเจ้าน้อยมาตั้งแต่ต้น รอคอยการกลับมาของเจ้าน้อยช่วงที่เจ้าน้อยไปเรียนที่สิงคโปร์ แต่แล้วละอองคำก็ใจสลายเมื่อเจ้าน้อยต้องแต่งงานกะทันหันกับแม้นเมือง ภายนอกละอองคำดูอ่อนหวาน แต่ซ่อนไว้ซึ่งความเจ็บช้ำ เสียใจ ถึงแม้เจ้าน้อยจะแต่งงานแล้ว ทีแรกก็คิดจะแย่งชิงเจ้าน้อยมาจากเจ้าแม้นเมือง แต่ด้วยความที่เจ้าน้อยรักและซื่อสัตย์ต่อแม้นเมือง และด้วยความดีที่เจ้าแม้นเมืองมีอยู่ ทำให้ละอองคำเริ่มได้คิด เจ้าน้อยเตือนสติให้ละอองคำรักคนที่เขารักละอองคำดีกว่า เจ้าน้อยจึงแนะนำให้ละอองคำรู้จักกับเจ้าจักรคำ จนทั้งคู่ผูกใจรักกันในที่สุด ละอองคำจะเป็นผู้หญิงอ่อนหวาน เป็นกุลสตรีในทุกกระเบียดนิ้ว รักและปรนนิบัติ เจ้าย่าเรือนคำเป็นอย่างดี ความรักทำให้เธอยอมได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งยอมเป็นเมียรองของเจ้าน้อยก็ตาม แต่เมื่อเธอกลับตัวกลับใจได้ในภายหลัง ก็เป็นมิตรที่ดีกับเจ้าน้อยและแม้นเมืองตลอดมา

จิตรภานุ กลมแก้ว รับบท เจ้าจักรคำ ในละคร รากนครา
ลูกชายเจ้าหลวงศรีวงษ์ เขาเป็นลูกผู้น้องของเจ้าศุขวงศ์ จักรคำมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับศุขวงศ์เป็นอย่างดี ใกล้ชิดสนิทสนมกับเจ้าน้อยศุขวงศ์มาตั้งแต่เด็ก พอทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากเจ้าน้อยเรียนจบ ไม่ว่าเจ้าน้อยจะมีธุระ หรือปัญหาเรื่องการงานใดๆ ก็จะมาปรึกษาเจ้าจักรคำอยู่เสมอ เจ้าจักรคำเป็นคนหัวคิดสมัยใหม่ จึงเข้าใจความรู้สึกของเจ้าน้อยเป็นอย่างดี ถึงการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง และภาระที่เจ้าน้อยต้องแบกรับไว้ เจ้าจักรคำเป็นคนจิตใจดี อ่อนโยน หลงรักละอองคำมานาน แต่ไม่กล้าแสดงออก สุดท้ายเจ้าน้อยจึงอาสาเป็นทูตสานสัมพันธ์ของคนทั้งสอง จนเจ้าจักรคำและละอองคำได้แต่งงานกันในที่สุด

ธนากร โปษยานนท์ รับบท เจ้าหลวงแสนอินทะ ในละคร รากนครา
เจ้าหลวงแห่งเชียงเงิน เจ้าหลวงแสนอินทะเป็นคนฉลาด เจ้าเล่ห์เพทุบาย หลักแหลม ใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งรอบตัว เขาไม่สนใจปัญหาในครอบครัว ดูดายปล่อยให้เจ้าแม้นเมือง ลูกสาวคนโตถูกกดขี่ลดบทบาทโดยไม่โต้แย้ง เจ้าหลวงแสนอินทะปรารถนาให้เชียงเงินเป็นอิสระ

สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ รับบท เจ้านางข่ายคำ ในละคร รากนครา
เจ้านางหลวงแห่งเชียงเงิน เป็นคนรักลูกไม่ลืมหูลืมตา ลำเอียง กล้าทำสิ่งที่ผิดโดยไม่มีมโนธรรม เธอจึงกดเจ้าแม้นเมืองไว้ให้ต่ำกว่าเจ้ามิ่งหล้า ลูกสาวของเธอ เจ้านางข่ายคำทำทุกอย่างเพื่อผลักดันให้เจ้ามิ่งหล้าเป็นที่หนึ่ง จึงส่งลูกสาวไปสู่เส้นทางแห่งหายนะโดยไม่รู้ตัว การกระทำของเจ้านางข่ายคำยังเป็นต้นเหตุที่ทำให้ชีวิตรักของเจ้าศุขวงศ์กับเจ้าแม้นเมืองไม่มีความสุขอีกด้วย

ไอยวริญร์ ชื่นชอบ รับบท ฟองจันทร์ ในละคร รากนครา ในละคร รากนครา
ฟองจันทร์เป็นลูกสาวครูดาบวงพรหมและนางเขียนจันทร์ เธอเติบโตมาพร้อมกับเจ้าหน่อเมืองและเจ้าแม้นเมือง ฟองจันทร์สนิทสนมและจงรักภักดีต่อเจ้าแม้นเมืองที่สุด แต่เธอไม่มีทางเลือกจึงต้องเปลี่ยนไปรับใช้เจ้ามิ่งหล้า ฟองจันทร์เป็นคนซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ กล้าหาญ และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ทัศน์พล วิวิธวรรธ์ รับบท เจ้าไศลรัตน์ หรือ เจ้าภูแก้ว ในละคร รากนครา
จ้าไศลรัตน์เป็นบุตรชายคนเดียวของเจ้าศุขวงศ์กับเจ้าแม้นเมือง เขาได้รับการศึกษาจากอังกฤษตั้งแต่อายุประมาณ 11 ขวบ เจ้าไศลรัตน์เป็นคนกตัญญู รักแผ่นดินถิ่นเกิด อ่อนโยน เขาเดินทางกลับบ้านเพื่อมาช่วยกิจการของครอบครัว

และนักแสดงสมทบอีกมากมายในละคร รากนครา
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รับบท เจ้าย่าเรือนคำ
ทวีศักดิ์ ธนานันท์ รับบท มิสเตอร์จอห์น แบรกกิ้น
ถนอม สามโทน รับบท อินทร
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ รับบท เขียนจันทร์
ธัญชนก หงส์ทองคำ รับบท คำแก้ว
ตระการ พันธุมเลิศรุจี รับบท เจ้าหลวงศรีวงษ์
วราพรรณ หงุ่ยตระกูล รับบท บัวผัน
ปวันรัตน์ นาคสุริยะ รับบท นางมิ่น
ศิรินุช เพ็ชรอุไร รับบท ขิ่นแหม่
วรุฒ วรธรรม รับบท เจ้าอุปราชสิงห์คำ
พิศาล พัฒนพีระเดช รับบท กรมวัง
เกรียงไกร อุณหนันท์ รับบท เสด็จในกรม