ใต้เงาจันทร์[ตอนอวสาน]

อ่านละครใต้เงาจันทร์[ตอนล่าสุด]

- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 14[ตอนอวสาน] วันที่ 16 ส.ค. 58 [ตอนล่าสุด]
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 14 วันที่ 15 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 14 วันที่ 14 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 13 วันที่ 13 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 13 วันที่ 12 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 13 วันที่ 11 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 12 วันที่ 10 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 12 วันที่ 9 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 12 วันที่ 8 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 11 วันที่ 7 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 11 วันที่ 6 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 11 วันที่ 5 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 11 วันที่ 4 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 11 วันที่ 3 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 10 วันที่ 2 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 10 วันที่ 1 ส.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 9 วันที่ 31 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 9 วันที่ 30 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 9 วันที่ 29 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 9 วันที่ 28 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 8 วันที่ 27 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 8 วันที่ 26 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 8 วันที่ 25 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 8 วันที่ 24 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 8 วันที่ 23 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 7 วันที่ 22 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 7 วันที่ 21 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 7 วันที่ 20 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 7 วันที่ 19 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 6 วันที่ 18 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 6 วันที่ 17 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 6 วันที่ 16 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 5 วันที่ 15 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 5 วันที่ 14 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 4 วันที่ 13 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 4 วันที่ 12 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 4 วันที่ 11 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 3 วันที่ 10 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 3 วันที่ 8 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 2 วันที่ 7 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 2 วันที่ 6 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 2 วันที่ 5 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 2 วันที่ 4 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 1 วันที่ 3 ก.ค. 58
- อ่านใต้เงาจันทร์ ตอนที่ 1 วันที่ 2 ก.ค. 58

ละครใต้เงาจันทร์บทประพันธ์โดย พินธุนาถ
ละครใต้เงาจันทร์บทโทรทัศน์โดย ตฤณณา
ละครใต้เงาจันทร์กำกับการแสดงโดย กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล
ละครใต้เงาจันทร์ผลิตโดย บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด
ละครใต้เงาจันทร์ ออกอากาศทุกวันพุธ และ วันพฤหัสบดี เวลา 20.15 น.
ละครใต้เงาจันทร์ ติดตามชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

รายชื่อนักแสดงในละครเรื่อง ใต้เงาจันทร์
1. วรินทร ปัญหกาญจน์ แสดงเป็น ศตายุ / โต
2. ราศรี บาเล็นซิเอก้า แสดงเป็น พบู / เฟลอร์
3. คณิณ ชอบประดิถ แสดงเป็น บุรี / กั๋น
4. กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์ แสดงเป็น ชคันภา / เจมี่
5. นิรุตต์ ศิริจรรยา แสดงเป็น กิจจา
6. ตระการ พันธุมเลิศรุจี แสดงเป็น เจริญรุ่ง
7. วัลวิภา โยคะกุล แสดงเป็น มธุรส
8. สโรชา วาทิตตพันธ์ แสดงเป็น งามยิ่ง
9. นิพัธ เจริญผล แสดงเป็น เมฆพัด
10. ภาราดา ชัชวาลโชติกุล แสดงเป็น ธราดล
11. ปรารถนา สัชฌุกร แสดงเป็น การเกด
12. รอน บรรจงสร้าง แสดงเป็น มนู
13. กัลยา เลิศเกษมทรัพย์ แสดงเป็น โยธกา
14.มรกต หทัยสีวงศ์ แสดงเป็น พิมพรรณ
15. ธารธารา รุ่งเรือง แสดงเป็น ตรึงตา
16. อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์ แสดงเป็น สร้อยจันทร์
17. เอก โอรี แสดงเป็น ไมเคิล
18. ธนพล พีชะพัฒน์ แสดงเป็น เก็ต
19. อิษยา ฮอสุวรรณ แสดงเป็น บูรณา
20. พรรษชล สุปรีย์ แสดงเป็น ลูกตาล
21. จอร์ช เบญจ แสดงเป็น จอร์ช
22. สุรศักดิ์ ชัยอรรถ แสดงเป็น ชัชชัย
23. ดวงใจ หทัยกาญจน์ แสดงเป็น ย่า
24. วรชัย นวลศรี แสดงเป็น ต๋อย
25. อมตา ปิยะวานิชย์ แสดงเป็น นัท
26. ศิรปกรณ์ เสรีดลประเสริฐ แสดงเป็น ต้น
27. อนุธิดา อิ่มทรัพย์ แสดงเป็น พบูเด็ก
28. ธารา ทิพา แสดงเป็น ศตายุเด็ก