กำไลมาศ[อวสาน]

อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ[ตอนล่าสุด]

- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนอวสาน[จบ] วันที่ 20 ก.พ. 59 [ตอนอวสาน]
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนอวสาน[4] วันที่ 20 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนอวสาน[3] วันที่ 20 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนอวสาน[2] วันที่ 20 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนอวสาน[1] วันที่ 20 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 15/5 วันที่ 19 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 15/4 วันที่ 19 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 15/3 วันที่ 19 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 15/2 วันที่ 19 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 15 วันที่ 18 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 14/5 วันที่ 18 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 14/4 วันที่ 18 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 14/3 วันที่ 17 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 14/2 วันที่ 17 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 14 วันที่ 17 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 13/5 วันที่ 17 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 13/4 วันที่ 16 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 13/3 วันที่ 16 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 13/2 วันที่ 16 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 13 วันที่ 16 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 12/5 วันที่ 16 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 12/4 วันที่ 15 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 12/3 วันที่ 15 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 12/2 วันที่ 15 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 12 วันที่ 14 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 11/5 วันที่ 14 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 11/4 วันที่ 14 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 11/3 วันที่ 14 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 11/2 วันที่ 14 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 11 วันที่ 13 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 10/5 วันที่ 13 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 10/4 วันที่ 13 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 10/3 วันที่ 13 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 10/2 วันที่ 13 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 10 วันที่ 13 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 9/5 วันที่ 12 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 9/4 วันที่ 12 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 9/3 วันที่ 12 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 9/2 วันที่ 12 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 9 วันที่ 12 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 8/5 วันที่ 12 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 8/4 วันที่ 11 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 8/3 วันที่ 11 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 8/2 วันที่ 11 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 8 วันที่ 11 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 7/5 วันที่ 11 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 7/4 วันที่ 10 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 7/3 วันที่ 10 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 7/2 วันที่ 10 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 7 วันที่ 10 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 6 วันที่ 9 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 6 วันที่ 8 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 6 วันที่ 7 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 6 วันที่ 6 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 6 วันที่ 5 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 5 วันที่ 4 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 5 วันที่ 3 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 5 วันที่ 2 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 4 วันที่ 1 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 4 วันที่ 31 ม.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 3 วันที่ 30 ม.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 3 วันที่ 29 ม.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 3 วันที่ 28 ม.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 3 วันที่ 27 ม.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 3 วันที่ 26 ม.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 3 วันที่ 25 ม.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 2 วันที่ 24 ม.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 2 วันที่ 23 ม.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 1 วันที่ 21 ม.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง กำไลมาศ ตอนที่ 1 วันที่ 20 ม.ค. 59
- อ่านละครย่อเรื่อง กำไลมาศ

ละครเรื่อง กำไลมาศ บทประพันธ์โดย พงศกร
ละครเรื่อง กำไลมาศ บทโทรทัศน์โดย สุธิสา วงษ์อยู่
ละครเรื่อง กำไลมาศ กำกับการแสดงโดย สถาพร นาควิไลโรจน์
ละครเรื่อง กำไลมาศ ผลิตโดย บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
ละครเรื่อง กำไลมาศ ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.20 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 3
ละครเรื่อง กำไลมาศ ออกอากาศตอนแรกในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2559 (ต่อจาก ตามรักคืนใจ)

รายชื่อนักแสดงหลักนำในละครเรื่อง กำไลมาศ

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ รับบท เกล้ามาศ ติณชาติ (ภาคปัจจุบัน) ในละครเรื่อง กำไลมาศ
ด็อกเตอร์สาวสวยทางด้านดนตรีบำบัด เป็นทายาทคนเดียวที่เหลืออยู่ของวังติณชาติ วังที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่แห่งความลับและความตาย และเป็นเป้าหมายแก้แค้นอันดับหนึ่งของผีริ้วทอง เพราะเกล้ามาศคือ หม่อมเจ้าหญิงรัมภา ติณชาติ กลับชาติมาเกิด ภายนอกเกล้ามาศมีบุคลิกมั่นใจในตัวเอง พูดจาตรงไปตรงมา แต่ภายในเธอมีปมชีวิตเรื่องครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกัน แถมแม่ยังเป็นผู้หญิงที่เปลี่ยนสามีเป็นว่าเล่น บางครั้งเกล้ามาศเบื่อหน่ายและทุกข์กับชีวิตมาก แต่ก็ยังดีที่เธอรู้จักสงบจิตใจตัวเองด้วยการเล่นดนตรี จุดเริ่มต้นของการเล่นดนตรีคือ เมื่อตอนเด็กเกล้ามาศมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากสระน้ำของวังติณชาติ พ่อแม่ของเกล้ามาศคิดว่าเธอคิดไปเอง จึงพาไปพบจิตแพทย์ จิตแพทย์ก็เลยแนะนำให้ใช้ดนตรีบำบัดกับเกล้ามาศ เกล้ามาศฟังดนตรีแล้วชอบ จึงหลงใหลเครื่องดนตรีเรื่อยมา

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ รับบท หม่อมเจ้าหญิงรัมภา ติณชาติ (ภาคอดีต) ในละครเรื่อง กำไลมาศ
ธิดาองค์เล็กของเสด็จในกรมฯ แห่งวังติณชาติ มารดาตายทันทีที่คลอดเธอออกมา ทำให้ทุกคนในวังรักและสงสารรัมภาจึงเอาใจทุกอย่าง ทำให้รัมภากลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง พูดจาตรงไปตรงมา ชนิดที่เรียกว่า “เสียเพราะปาก” แต่รัมภาก็ไม่เคยทำร้ายใครก่อน เป็นคนร้ายแต่จริงใจ รัมภาไม่ชอบครอบครัวริ้วทองที่มาทำตัวใหญ่ในวังของเธอ และริ้วทองก็ยังแย่งความรักจากหม่อมเจ้าดิเรก ผู้ชายที่รัมภาหลงรักมาตั้งแต่เด็ก แต่รัมภาไม่เคยแสดงออกว่ามีใจให้เขา เพราะตอนเด็กๆ หม่อมเจ้าดิเรกชอบล้อว่าเธออ้วน ขี้เหร่ รัมภาตั้งใจจะแย่งหม่อมเจ้าดิเรกมาจากริ้วทอง เพราะเห็นว่าริ้วทองเป็นผู้หญิงจับปลาสองมือ มือข้างหนึ่งก็จับพี่ชายของเธอ อีกข้างก็จะจับหม่อมเจ้าดิเรก รัมภาไม่ต้องการให้ริ้วทองสมหวังกับใครเลย จึงทำทุกอย่างเพื่อให้ริ้วทองผิดหวัง จนกลายเป็นว่ารัมภากับริ้วทองได้ผูกบ่วงกรรมซึ่งกันและกัน

วรัทยา นิลคูหา รับบท ผีริ้วทอง (ภาคปัจจุบัน) ในละครเรื่อง กำไลมาศ
ดวงวิญญาณสาวที่ถูกกักขังอยู่ในสระน้ำภายในวังติณชาติมานานหลายสิบปี เป็นดวงวิญญาณที่มีจิตผูกพันอยู่กับ “กำไลมาศ” กำไลจากชายคนรักของเธอ และเธอก็ต้องตายเพราะถูกตัดมือแย่งชิงกำไลไป ทำให้ผีริ้วทองมีความแค้นต่อผู้ที่ทำร้ายเธอ นั่นก็คือหม่อมเจ้าหญิงรัมภา ติณชาติ ดังนั้นเมื่อเธอหลุดออกมาจากสระน้ำได้ ผีริ้วทองก็ต้องตามหากำไลมาศของเธอเพื่อให้พลังกลับมาแข็งแรง และตามฆ่ารัมภาหรือเกล้ามาศที่กลับชาติมาเกิด และทำลายคนในวังติณชาติให้มันฉิบหายทุกคน

วรัทยา นิลคูหา รับบท ริ้วทอง (ภาคอดีต) ในละครเรื่อง กำไลมาศ
สาวสวย ลูกสาวคนเดียวของคณะหุ่นกระบอกนายรวย ภายนอกมีบุคลิกอ่อนหวานอย่างสาวภาคเหนือทุกประการ แต่ภายในแล้วริ้วทองก็เป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้ใคร เพราะเธอเป็นลูกสาวคนเดียว จึงถูกเอาใจตามใจจากครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก ริ้วทองจึงชอบที่จะเชิด “หุ่นนางยี่สุ่น” ซึ่งเป็นนางร้ายในวรรณคดีเก่าแก่มากกว่าจะต้องไปเชิดเป็นนางเอก และลีลาการเชิดหุ่นกระบอกของริ้วทองก็งดงามจับใจทุกคนที่ได้ชม ริ้วทองมีความรักมั่นคงกับหม่อมเจ้าดิเรก ศุภมาศ แม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคความรักมากมาย แต่ในเมื่อริ้วทองมั่นใจว่าหม่อมเจ้าดิเรกรักเธอมาก ถึงขนาดทำกำไลมาศที่เหมือนกำไลของนางยี่สุ่นมามอบให้เธอ เธอก็ไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคเหล่านั้น ซ้ำยังทะนงตัวมากเกินไปจนก่อให้ความเดือดร้อนกับตนเอง


พงศกร เมตตาริกานนท์ รับบท อินทวงศ์ ศุภมาศ(ภาคปัจจุบัน) ในละครเรื่อง กำไลมาศ
สถาปนิกหนุ่มหล่อ เขาคือหม่อมเจ้าดิเรก ศุภมาศ กลับชาติมาเกิด อินทวงศ์เป็นเด็กกำพร้า พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก แต่อินทวงศ์ยังได้รับความรักความอบอุ่นจากคุณย่าทรัพย์มณีและคุณอาอัญมณีที่เลี้ยงอินทวงศ์มาอย่างดี ทำให้ชายหนุ่มเป็นคนจิตใจดี มองโลกในแง่ดี อารมณ์ดีจนบางครั้งดูเหมือนว่าเขาออกจะกะล่อนและเจ้าชู้ด้วยซ้ำ แต่จริงๆแล้วอินทวงศ์ให้เกียรติผู้หญิงมาก แม้เขาจะเป็นที่หมายปองของสาวๆทั้งเมือง มีผู้หญิงแวะเวียนเข้ามาในชีวิตของเขาอยู่เสมอ แต่อินทวงศ์ก็ไม่ใช่ผู้ชายมักง่าย เขาไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนสักคน เขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังรอใครอยู่ จนกระทั่งเขาได้พบกับเกล้ามาศ เขาก็เกิดความรู้สึกประหลาด เหมือนว่าเคยรู้จักกับเธอมาก่อน แล้วความใกล้ชิดได้เรียนรู้กันและกัน ทำให้อินทวงศ์มั่นใจว่า เกล้ามาศคือผู้หญิงที่เขารอคอยอยู่

พงศกร เมตตาริกานนท์ รับบท หม่อมเจ้าดิเรก ศุภมาศ (ภาคอดีต) ในละครเรื่อง กำไลมาศ
หนุ่มนักเรียนนอก เป็นสุภาพบุรุษ แต่ก็มีความคิดเป็นของตัวเองสูง เขาจะไม่ยอมให้พ่อแม่บังคับให้เขาแต่งงานกับใครเหมือนอย่างที่นิยมทำกันในสมัยนั้น ดังนั้นเมื่อพ่อแม่จะจับให้เขาคลุมถุงชนกับน้องรัมภาที่เขาเอ็นดูและประทับใจมาตั้งแต่เด็ก ความทิฐิและความดื้อรั้นก็ทำให้เขาปฏิเสธที่จะแต่งงานกับรัมภาทันที หม่อมเจ้าดิเรกตั้งใจจะหาคู่ชีวิตด้วยตัวเองเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเขาพบสาวสวยอ่อนหวานอย่างริ้วทอง เขาก็บอกกับตัวเองทันทีว่าริ้วทองคือคู่ชีวิตของเขา


รฐา โพธิ์งาม รับบท สวิตา (ภาคปัจจุบัน) ในละครเรื่อง กำไลมาศ
นางเอกสาวเจ้าบทบาทของวงการบันเทิง เป็นลูกสาวของคุณไลย เจ้าของร้านขายเครื่องประดับโบราณที่รู้จักกันดีในแวดวงสังคม สวิตาเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษ สามารถมองเห็นผีวิญญาณได้มาตั้งแต่เด็กๆ สวิตาจึงสามารถติดต่อกับผีริ้วทองได้ และร่วมมือกันทำทุกอย่างให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ภายนอกสวิตาเป็นผู้หญิงน่ารักสดใส มีน้ำใจไมตรีที่ดีกับผู้คนรอบข้าง เธอจึงเป็นที่รักของแฟนคลับและทุกคน แต่จริงๆแล้วสวิตาร้ายลึกมาก เธอถูกปลูกฝังมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่า ถ้าอยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้ และต้องทำทุกอย่างให้ตัวเองอยู่ในที่สูงเท่านั้น ดังนั้นสวิตาจึงเลือกที่จะรักอินทวงศ์ เพราะเขาคือผู้ชายที่เธอรักและเป็นผู้ชายที่จะสามารถพาเธอไปอยู่ในที่สูงได้ สวิตาคิดการณ์ไกลไว้แล้วว่า ถ้าวันหนึ่งเธอเป็นนางเอกไม่ได้แล้ว เธอจะได้เป็นเมียของตระกูลเก่าแก่อย่างศุภมาศ สวิตาคือล้อมเพชร หญิงสาวผู้ที่มีพิษสงร้ายกาจกลับชาติมาเกิดบหายทุกคน

รฐา โพธิ์งาม รับบท ล้อมเพชร (ภาคอดีต) ในละครเรื่อง กำไลมาศ
สาวสวยเจ้าเสน่ห์ เป็นลูกสาวคนจีนช่างทำทองมีฝีมือ เป็นคนร้ายลึกมาก เพราะด้วยความที่เธอมีเชื้อสายชาวจีน ไม่ได้มีเลือดสีน้ำเงินเหมือนพวกผู้ดีคนอื่น ทำให้ล้อมเพชรมีความมักใหญ่ใฝ่สูงอยากเป็นเมียเจ้า ทำทุกอย่างให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่ล้อมเพชรก็ฉลาดมากพอที่จะไม่ลงมือเอง แต่ใช้คนอื่นๆเป็นเครื่องมือ ล้อมเพชรมีหน้าที่คอยยุแยงเท่านั้น และสุดท้ายเธอก็ต้องใช้วิชาทางคุณไสยมนต์ดำมาทำเสน่ห์ใส่ผู้ชายที่เธอหมายปอง

เจสัน ยัง รับบท พระปราบ (ภาคปัจจุบัน) ในละครเรื่อง กำไลมาศ
พระสงฆ์วัยประมาณ 40 ปี เป็นพระที่สามารถระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วตัวเองเป็นใคร และทำบาปทำกรรมไว้กับใคร ในชาตินี้พระปราบจึงบวชตั้งแต่เข้าวัยหนุ่ม และบำเพ็ญตนอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเพื่อหวังว่าจะใช้พระธรรมช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณของริ้วทองและทุกคนที่เกี่ยวข้อง ให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรม

เจสัน ยัง รับบท พี่ชายบุญธรรมของริ้วทอง (ภาคอดีต) ในละครเรื่อง กำไลมาศ
เด็กกำพร้าอาศัยอยู่ในวัด นายรวยพ่อของริ้วทองจึงเก็บมาเลี้ยงดูยกให้เป็นลูกคนหนึ่งเลย แต่ปรุงหลงรักริ้วทองมาตั้งแต่เด็ก และรักมั่นอยู่คนเดียว ปรุงยอมทำทุกอย่างเพื่อริ้วทอง แม้ว่าริ้วทองจะไม่เคยรักเขาก็ตาม

สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ รับบท อินทนิล ติณชาติ ในละครเรื่อง กำไลมาศ
แม่ของเกล้ามาศ ถึงแม้ว่าเธอจะอายุประมาณ 50 ปีแล้ว แต่ความสวย เซี้ยะ แซ่บของนิลก็ไม่แพ้เด็กสาวแรกรุ่น นิลใช้ชีวิตตามใจตัวเอง ไม่เคยแคร์สายตาและคำเม้าท์จากใคร นิลชอบเวลาตัวเองถูกพูดถึงไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม นิลเคยมีสามีที่ออกหน้าออกตามาแล้วสี่คน แต่แต่งงานกับคนๆเดียวก็คือพ่อของเกล้ามาศ ปัจจุบันเธอมีผัวคนที่ห้าเป็นเด็กหนุ่มอายุคราวลูก พฤติกรรมของนิลมักจะสร้างความทุกข์ใจให้กับเกล้ามาศอยู่เสมอ

อภิษฎา เครือคงคา รับบท หม่อมเจ้าหญิงภรณี ติณชาติ (อดีต) ในละครเรื่อง กำไลมาศ
ธิดาของเสด็จในกรมฯ เป็นพี่สาวของรัมภา ห่างจากรัมภาแค่หนึ่งปี แต่บุคลิกต่างจากรัมภา มีนิสัยน่ารัก เข้ากับคนได้ง่าย เพราะเธอชอบให้ตัวเองเป็นที่รักของทุกคน เนื่องจากภรณีเป็นลูกคนกลางที่ขาดความอบอุ่น พ่อรักและเอาใจพี่ชายกับน้องสาวมากกว่า ดังนั้นภายนอกที่น่ารักของภรณี เธอจึงซ่อนความร้ายกาจที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการเอาไว้อย่างเงียบๆ และภรณีก็มีความรักให้กับปรุงจนหมดหัวใจ ภรณีจึงทำทุกอย่างเพื่อให้เขาหันมามองเธอ

ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รับบท ม.จ.หญิงภรณี (ปัจจุบัน) ในละครเรื่อง กำไลมาศ
คุณทวดของเกล้ามาศ อายุเกือบร้อยปี ยังแข็งแรงดีอยู่ แต่สติความจำเลอะเลือนเป็นครั้งคราว บางครั้งจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีศักดิ์เป็นถึงหม่อมเจ้าหญิงภรณี ในสมัยวัยสาว...ภรณีเคยทำบาปไว้กับครอบครัวของริ้วทอง ทำให้ตอนนี้ภรณีต้องทนรับกรรมด้วยความทุกข์ทรมานกับฝันร้าย อาการเจ็บป่วยทางร่างกาย แต่ที่หนักที่สุดคืออาการป่วยทางใจ ภรณีมักจะนอนร้องไห้คิดถึง "ใครบางคน" ที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใคร ตัวภรณีเองก็จำไม่ได้ รู้แต่ว่ารักและคิดถึงเขามาก เกล้ามาศเข้ามาช่วยรักษาด้วยดนตรีบำบัดจึงค่อยๆรู้ว่า คนๆนั้นคือผู้ชายที่ภรณีรักชื่อปรุง ที่ตายไปแล้วและกลับมาเกิดเป็นพระปราบ

กนกฉัตร มรรยาทอ่อน รับบท อาร์ม
มณีรัตน์ คำอ้วน รับบท พริม
ศุภชัย สุวรรณอ่อน รับบท ทรรศนะ
กาญจนา จินดาวัฒน์ รับบท ทรัพย์มณี
โชติรส ชโยวรรณ รับบท อัญมณี
ปานเลขา ว่านม่วง รับบท ไลย
วีระกิตติ์ วรัตน์ชยุต รับบท ผู้กองบัลลพ
โชติมา นวคุณากร รับบท แทมมี่
จักรพันธ์ จันโอ รับบท อนาวิน
ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท อนรรฆ
เจนนิเฟอร์ โรเบิร์ต รับบท มะลิ
ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์ รับบท ม.จ. อรรถรัตน์
ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล รับบท เหมยกุย
ปริศนา กล่ำพินิจ รับบท รื่น
สมชาติ ประชาไทย รับบท รวย
วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ รับบท เจิม
สุเชาว์ พงษ์วิไล รับบท เสด็จในกรมฯ
สุรศักดิ์ ชัยอรรถ รับบท พระองค์ชาย
สุปราณี เจริญผล รับบท ถมยา
พิศมัย วิไลศักดิ์ รับบท ดวงใจ
มิรา โกมลวณิช รับบท สร้อยดาว
เจริญสุข นาคสวัสดิ์ รับบท สร้อยทอง
จรรยา ธนาสว่างกุล รับบท ประยงค์
ราตรี วิทวัส รับบท ประยงค์ ทองแถม
ธงธง มกจ๊ก รับบท พล
วริศรา บำรุงเวช รับบท นุช
นฤมล พงษ์สุภาพ รับบท แม่รัมภา
ไชย ขุนศรีรักษา รับบท หมอผีบุญ
วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ รับบท เตี่ยล้อมเพชร
น้ำเงิน บุญหนัก รับบท หมอดูตาบอด