เจ้าบ้านเจ้าเรือน[ตอนอวสาน]

อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน[ตอนล่าสุด]

- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 17/5[ตอนอวสาน] วันที่ 29 มี.ค. 59 [ตอนล่าสุด]
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 17/4[ตอนอวสาน] วันที่ 29 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 17/3[ตอนอวสาน] วันที่ 29 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 17/2[ตอนอวสาน] วันที่ 29 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 17[ตอนอวสาน] วันที่ 28 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 16/6 วันที่ 28 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 16/5 วันที่ 28 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 16/4 วันที่ 28 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 16/3 วันที่ 27 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 16/2 วันที่ 27 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 16 วันที่ 27 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 15/5 วันที่ 27 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 15/4 วันที่ 26 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 15/3 วันที่ 26 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 15/2 วันที่ 26 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 15 วันที่ 26 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 14/5 วันที่ 25 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 14/4 วันที่ 25 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 14/3 วันที่ 25 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 14/2 วันที่ 25 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 14 วันที่ 24 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 13/5 วันที่ 24 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 13/4 วันที่ 24 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 13/3 วันที่ 24 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 13/2 วันที่ 23 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 13 วันที่ 23 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 12/5 วันที่ 23 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 12/4 วันที่ 22 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 12/3 วันที่ 22 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 12/2 วันที่ 22 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 12 วันที่ 21 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 11/5 วันที่ 21 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 11/4 วันที่ 21 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 11/3 วันที่ 20 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 11/2 วันที่ 20 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 11 วันที่ 20 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 10/5 วันที่ 19 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 10/4 วันที่ 19 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 10/3 วันที่ 19 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 10/2 วันที่ 18 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 10 วันที่ 18 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 9/5 วันที่ 18 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 9/4 วันที่ 17 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 9/3 วันที่ 17 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 9/2 วันที่ 17 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 9 วันที่ 16 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 8/5 วันที่ 16 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 8/4 วันที่ 16 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 8/3 วันที่ 16 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 8/2 วันที่ 15 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 8 วันที่ 15 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 7/5 วันที่ 15 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 7/4 วันที่ 14 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 7/3 วันที่ 14 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 7/2 วันที่ 13 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 7 วันที่ 12 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 6 วันที่ 11 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 6 วันที่ 10 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 6 วันที่ 9 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 6 วันที่ 8 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 6 วันที่ 7 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 6 วันที่ 6 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 6 วันที่ 5 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 5 วันที่ 4 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 4 วันที่ 3 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 4 วันที่ 2 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 4 วันที่ 1 มี.ค. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 4 วันที่ 29 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 3 วันที่ 28 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 3 วันที่ 27 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 2 วันที่ 26 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 2 วันที่ 25 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 2 วันที่ 24 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 1 วันที่ 23 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 1 วันที่ 22 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 1 วันที่ 21 ก.พ. 59
- อ่านละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ตอนที่ 1 วันที่ 20 ก.พ. 59
- อ่านละครย่อเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน

ละครเจ้าบ้านเจ้าเรือน บทประพันธ์โดย แก้วเก้า
ละครเจ้าบ้านเจ้าเรือน บทโทรทัศน์โดย ปราณประมูล
ละครเจ้าบ้านเจ้าเรือน กำกับการแสดงโดย รัญญา ศิยานนท์
ละครเจ้าบ้านเจ้าเรือน ผลิตโดย บริษัท ฮู แอนด์ ฮู จำกัด
ละครเจ้าบ้านเจ้าเรือน ควบคุมการผลิตโดย วรายุฑ มิลินทจินดา
ละครเจ้าบ้านเจ้าเรือน ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.25 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 3
ละครเจ้าบ้านเจ้าเรือน เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559

รายชื่อนักแสดงในละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน

เจษฎาภรณ์ ผลดี รับบท ไรวินท์ ในละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน
ไรวินท์(อดีต) ชายหนุ่มรูปงาม อายุประมาณ ๒๕-๓๕ ปี รูปร่างสูงใหญ่ หล่อมาดผู้ดี ดูอบอุ่น มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ลูกชายคนเดียวของวารี เนื่องจากผู้เป็นพ่อของไรวินท์มีภรรยาหลายคน และเจ้าชู้ ไรวินท์ จึงรู้สึกไม่ดีต่อผู้เป็นพ่อ แต่สุดท้าย บั้นปลายชีวิตของไรวินท์ ก็เหมือนพ่อในที่สุด ไรวินท์ รักและให้ความเคารพแม่ จึงยอมแต่งงานกับสีนวล เพื่อตอบแทนบุญคุณ แต่เขาไม่ได้รักกับสีนวล ทำให้ไรวินท์มีภรรยาอีกหลายคน ไรวินท์ กลายเป็นวิญญาณที่ไม่สามารถไปผุด ไปเกิดได้เนื่องจากคำสาปแช่งของศรีนวล และเหตุที่สีนวล ไม่ยอมอโหสิกรรมให้ ไรวินท์จึงต้องติดบ่วงแห่งกรรม กลายเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนในที่สุด

ศรีริต้า เจนเซ่น รับบท แพรขาว ในละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน
แพรขาว หญิงสาวสวยเรียบร้อย อายุประมาณ ๒๕ – ๒๘ ปี บุคลิกภาพคล่องแคล่ว เป็นหญิงสาวยุคใหม่ ทำงานหาเลี้ยงตนเอง และลูก หลังจากที่เลิกกับสามี เพราะสามีไปมีภรรยาใหม่ แพรขาวยึดลูกสาวเอาไว้ในใจ ที่ต้องยืดหยัด อดทนกับอุปสรรค ทั้งหลายในชีวิต เพราะต้องสู้เพื่อลูก แพรขาวได้พบกับไรวินท์ เพราะไรวินท์ เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอยู่ที่บ้านเช่าของเธอ ไรวินท์ ได้ช่วยเหลือเธอไว้หลายครั้งกลายเป็นความผูกพันของคนทั้งสองแบบไม่คาดคิด

รินลณี ศรีเพ็ญ รับบท สีนวล ในละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน
สีนวล(อดีต) สาวใหญ่อายุประมาณ ๓๐ - ๔๐ ปี หน้าตาเรียบๆ เรียบร้อย ไม่มีปากไม่มีเสียง เป็นแบบอย่างของหญิงสาวในยุคก่อน แต่งงานกับไรวินท์เพราะนอกจากมีใจให้กับไรวินท์แล้วยังทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ มีลูกสาวด้วยกันกับไรวินท์ 1 คน แต่ก็ต้องมาเสียลูกไปหลังจากแต่งงาน ก็พบกับความเศร้าเสียใจมาตลอด เมื่อรู้ว่าสามี มีหญิงอื่น จึงเป็นคนอมทุกข์ เก็บทุกอย่างไว้ในใจ แต่รักไรวินท์ สุดหัวใจ จนนาทีสุดท้ายของชีวิต สีนวล ก็ยังรอคอยการกลับมาของสามี จิตวิญญาณ จึงกลายเป็นความแค้น ไม่ยอมอโหสิกรรมให้กับไรวินท์ จนเธอไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้

พศุตม์ บานแย้ม รับบท สาโรจน์ ในละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน
สาโรจน์ หนุ่มใหญ่วัย ๓๐ – ๓๕ ปี หน้าตาดี จริงจังกับชีวิต ฉลาด สุภาพ ถ่อมตน เป็นทนายความประจำตระกูลคุณนายแถบทิพย์ แม่สามีของแพรขาว สาโรจน์เข้าไปทำคดีการหย่าของแพรขาว และพัสกร ทำให้เขาได้รู้จักกับแพรขาว และหลงรักแพรวขาวในที่สุด

ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง รับบท พัสกร ในละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน
พัสกร หนุ่มหล่อแบบทันสมัย อายุประมาณ ๒๘ – ๓๐ ปี บุคลิกภาพแบบลูกคุณหนูไฮโซ เอาแต่ใจตัวเอง ชอบใช้กำลัง ไม่ชอบทำงานหนัก รักความสบาย เพราะผู้เป็นแม่เลี้ยงดูอย่างตามใจมาตั้งแต่เด็ก ชอบเที่ยวกลางคืน จนถูกผู้หญิงหลอก ว่าท้อง จนทำให้เขาต้องเลิกกับภรรยา สุดท้ายชีวิตต้องพบกับวิบากกรรม ตายเป็นผีวิญญาณ เต็มไปด้วยความอาฆาต ไม่สามารถไปเกิดได้

กุณณัฏฐ์ กุลปรียาวัฒน์ รับบท เขมินี ในละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน
เขมินี พี่สาวของพัสกร อายุราว 25-30 ปี เป็นคนขยัน เอาการเอางาน เป็นเสาหลักให้กับครอบครัว แต่เพราะแม่คือคุณนายแถบทิพย์ รักแต่ลูกชายทำให้เขมินีไม่ได้รับความรัก และความอบอุ่นจากผู้เป็นแม่ จึงมีความน้อยเนื้อต่ำใจ ต้องคอยตามแก้ไขปัญหาให้กับน้องชายอยู่ตลอดเวลาทำงานอยู่ที่บริษัทของตระกูล เป็นคนสนิทของสาโรจน์ ทนายประจำตระกูล

ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ รับบท ดิว ในละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน
ดิว ภรรยาน้อยของพัสกร เป็นสาวนั่งดริ้งในคาราโอเกะ อายุราว 20 ปี ชอบเที่ยวกลางคืนใช้เงินฟุ่มเฟือย ไปกับการกิน การเที่ยว อยากมีชีวิตหรูหรา ไปท้องการชายอื่น แต่ต้องการความสุขสบาย จึงอ้างว่าท้องกับพัสกร จนเข้ามาอยู่ในบ้านพัสกร เป็นสาเหตุให้พัสกร ต้องเลิกกับแพรขาว แต่สุดท้ายก็ถูกจับได้ว่าโกหก จึงต้องออกจากบ้านไป โดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทน

เจสัน ยัง รับบท ลลิต ในละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน
ลลิต หนุ่มใหญ่วัย ๓๕ – ๔๕ ปี เป็นเจ้าของกิจการลลิตสปา หมกมุ่นในเรื่องหญิงสาวจึงมีผู้หญิงห้อมล้อมมากมาย ชอบเล่นไสยศาสตร์ ในการทำให้หญิงสาวหลงใหลในตัวเอง สุดท้าย ตกหลุมรักแพรขาว พยายามจะเอาแพรขาวมาเป็นของตนให้ได้ แต่ไม่สำเร็จ เพราะวิญญาณของไรวินท์ ช่วยแพรขาวไว้ได้ทุกครั้ง ภายนอกดูเป็นผู้ชายอบอุ่น แต่จริง ๆ เป็นคนร้ายลึก

ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล รับบท มาลาตี ในละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน
มาลาตี(อดีต) หญิงสาวอายุประมาณ ๒๐ –๒๕ ปี เป็นคนสวย อ่อนหวาน มีนัยน์ตาชวนฝัน มีความ เป็นศิลปิน ร้องเพลงได้ไพเราะ กิริยามารยาทชวนมอง ดูมั่นใจในเสน่ห์ของตนเอง แต่ใช้ความสวยของตนเองไปในทางที่ผิด เป็นหญิงสาวที่มีเล่ห์เหลี่ยม เข้าหาไรวินท์ เพราะต้องการให้ไรวินท์ เป็นพยานในการทำพินัยกรรมปลอม เพื่อเอาทรัพย์สมบัติของผู้เป็นพ่อไรวินท์ แพ้มารยาของมาลาตี เธอจึงเป็นภรรยาที่ไรวินท์ รักมากที่สุด

ด.ญ.จิรดา โมแรน รับบท ชมพู ในละครเรื่อง เจ้าบ้านเจ้าเรือน
ชมพู เด็กหญิงวัย ๕ ขวบ สดใสน่ารัก ช่างพูดช่างคุย เป็นเด็กจิตใจดี ไม่ว่าใครอยู่ใกล้ก็จะต้องตกหลุมรักเด็กคนนี้ หลังจากที่พ่อกับแม่เลิกกัน ชมพูก็อยู่กับแพรขาวผู้เป็นแม่

ศุภักษร ไชยมงคล รับบท มาตา
ดุสิตา อนุชิตชาญชัย รับบท สุดสวาท
ปริญญาฉัตต์ ไพรหิรัญ รับบท รำไพ
รัดเกล้า แจ่มอุลิตรัตน์ รับบท บัวน้อย
ขวัญฤดี กลมกล่อม รับบท คุณนายวารี
ศุกล ศศิจุลกะ รับบท แรม
รมิดา ประภาสโนบล รับบท อาน้อย
ไปรมา รัชตะ รับบท มะลิ
สมมาตร ไพรหิรัญ รับบท หลวงไผท
ปาริฉัตร สัชฌุกร รับบท ประสม
ดวงตา ตุงคะมณี รับบท คุณนายแถบทิพย์
นันทวัน เมฆใหญ่ รับบท ยายเกสร
ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์ รับบท ป้าสมพร
ณัฐนี สิทธิสมาน รับบท ประไพ
วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ รับบท ปี
ณัฐฐิรา จิวระโมไนย์กุล รับบท นลิน
กันต์ดนย์ อะคาซาน รับบท ป๊อป
ศศิมา สุรทรัพย์มณี รับบท จารุวรรณ
สุรินทร คารวุตม์ รับบท ต๊อก
บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ รับบท เจ๊ยอด
ปรารถนา สัชฌุกร รับบท หวานหวาน
อรัญญา ประทุมทอง รับบท เนย
เดี่ยว หมากเตะ รับบท เท็น
สุกัญญา นาคสนธิ์ รับบท ป้าใหญ่
น้ำเงิน บุญหนัก รับบท คุณหญิงจีบ
นฤมล นิลวรรณ รับบท แม่ชีบุญมา
วุฒิ คงคาเขตร์ รับบท ลุงแคล้ว
เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี รับบท ลุงผาด
คุณากร เกิดพันธ์ รับบท อาเผดิม
อมรเทพ ศุภพร รับบท เสมียนชาย
อพิชญา ป้านแก้ว รับบท อุ่ม
ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกูร รับบท อาเล็ก
นินท์วริศ กิตติชัยวรางค์กูร รับบท ไรวินท์
ด.ญ.เปมิกา วรรณสนธยา รับบท ยัยหนู
ด.ช.ธิติวัฒน์ ลิ้มพิมพ์เพราะ รับบท ไรวินท์ตอนเด็ก
ด.ช.ภูชิ ทองดี รับบท อาเล็กตอนเด็ก
ด.ช.จักริน โมแรน รับบท ลูกชายชมพู