เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ[ตอนอวสาน]

อ่านละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ [ตอนล่าสุด]

- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนอวสาน[จบ] วันที่ 12 พ.ค.59 [ตอนจบ]
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนอวสาน[4] วันที่ 12 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนอวสาน[3] วันที่ 12 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนอวสาน[2] วันที่ 12 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนอวสาน[1] วันที่ 12 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 20/5 วันที่ 11 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 20/4 วันที่ 11 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 20/3 วันที่ 11 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 20/2 วันที่ 11 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 20 วันที่ 11 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 19/5 วันที่ 11 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 19/4 วันที่ 10 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 19/3 วันที่ 10 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 19/2 วันที่ 10 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 19 วันที่ 10 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 18/5 วันที่ 10 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 18/4 วันที่ 9 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 18/3 วันที่ 9 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 18/2 วันที่ 9 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 18 วันที่ 9 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 17/5 วันที่ 9 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 17/4 วันที่ 8 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 17/3 วันที่ 8 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 17/2 วันที่ 8 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 17 วันที่ 8 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 16/5 วันที่ 8 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 16/4 วันที่ 7 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 16/3 วันที่ 7 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 16/2 วันที่ 7 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 16 วันที่ 7 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 15/5 วันที่ 7 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 15/4 วันที่ 6 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 15/3 วันที่ 6 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 15/2 วันที่ 6 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 15 วันที่ 6 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 14/5 วันที่ 6 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 14/4 วันที่ 5 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 14/3 วันที่ 5 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 14/2 วันที่ 5 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 14 วันที่ 5 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 13/5 วันที่ 5 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 13/4 วันที่ 4 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 13/3 วันที่ 4 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 13/2 วันที่ 4 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 13 วันที่ 4 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 12/5 วันที่ 4 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 12/4 วันที่ 3 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 12/3 วันที่ 3 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 12/2 วันที่ 3 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 12 วันที่ 3 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 11/5 วันที่ 3 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 11/4 วันที่ 2 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 11/3 วันที่ 2 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 11/2 วันที่ 2 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 11 วันที่ 2 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 10/5 วันที่ 2 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 10/4 วันที่ 1 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 10/3 วันที่ 1 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 10/2 วันที่ 1 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 10 วันที่ 1 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 9/5 วันที่ 1 พ.ค.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 9/4 วันที่ 30 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 9/3 วันที่ 30 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 9/2 วันที่ 30 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 9 วันที่ 30 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 8/5 วันที่ 30 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 8/4 วันที่ 29 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 8/3 วันที่ 29 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 8/2 วันที่ 29 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 8 วันที่ 29 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 7/5 วันที่ 29 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 7/4 วันที่ 28 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 7/3 วันที่ 28 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 7/2 วันที่ 28 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 7 วันที่ 28 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 6/5 วันที่ 27 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 6/4 วันที่ 27 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 6/3 วันที่ 27 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 6/2 วันที่ 27 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 6 วันที่ 26 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 5/5 วันที่ 26 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 5/4 วันที่ 26 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 5/3 วันที่ 25 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 5/2 วันที่ 25 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 5 วันที่ 25 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 4/5 วันที่ 24 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 4/4 วันที่ 24 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 4/3 วันที่ 23 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 4/2 วันที่ 23 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 4 วันที่ 23 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 3 วันที่ 22 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 3 วันที่ 21 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 3 วันที่ 20 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 2 วันที่ 19 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 2 วันที่ 18 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 2 วันที่ 17 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 2 วันที่ 16 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 1 วันที่ 15 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 1 วันที่ 14 เม.ย.59
- อ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ตอนที่ 1 วันที่ 13 เม.ย.59
- อ่านละครย่อเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ

ละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ บทประพันธ์โดย กรุง ญ. ฉัตร
ละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ บทโทรทัศน์โดย ดนยา ทรัพย์ยิ่ง
ละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ กำกับการแสดงโดย กฤษฎา เตชะนิโลบล
ละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ผลิตโดย บริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ควบคุมการผลิตโดย คุณแอน ทองประสม
ละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.15 น.
ติดตามชมละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ได้ทางไทยทีวีสีช่อง 3

รายชื่อนักแสดงนำใน ละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ

เจมส์ มาร์ รับบท ศตวรรษ วินวิวัฒน์ (หมอวรรษ) ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
" ศตวรรษ วินวิวัฒน์ (หมอวรรษ) " นายแพทย์หนุ่มรูปหล่อมาดเข้ม เป็นหมอเฉพาะทางด้านโรคไต วัย 30 ปี ศตวรรษเป็นหมอรุ่นใหม่ที่รักอิสระ เขาทำงานเพื่อช่วยเหลือให้คนไข้โรคไตที่ยากจนได้รับโอกาสในการมีชีวิตเหมือนคนปกติมากกว่าจะแสวงหาตำแหน่งทางวิชาการหรือเงินเดือนสูงๆ นั่นจึงเป็นเหตุให้ศตวรรษไม่สามารถหาเงินมาชดใช้หนี้หกสิบล้านที่พ่อของเขาสร้างขึ้น ศตวรรษจึงต้องยอมแต่งงานเพื่อล้างคาวให้อนุศนิยาผู้อื้อฉาวเพื่อแลกกับการผ่อนผันระยะเวลาชำระหนี้หกสิบล้านนั้น ศตวรรษเป็นผู้ชายหล่อ มีเสน่ห์ ภายใต้มาดเท่ๆ ที่เหมือนผู้ชายเซอร์มาดกวน แต่แท้จริงแล้วเขามีด้านอบอุ่น เป็นสุภาพบุรุษ อ่อนโยน เก่งงานบ้าน และเข้าใจผู้หญิงมากเพราะเขาโตมากับแม่ตามลำพัง แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ใช่คนยอมคน เขาเป็นคนที่ไม่ชอบตัดสินคนจากเปลือก เมื่อเขาได้มาพบกับอนุศนิยาที่วางตัวสูงส่งก็ทำให้เขาไม่ชอบ และอยากจะสั่งสอนแก้เผ็ดผู้หญิงที่ชอบใช้เงินกดหัวคนอื่นอย่างเธอ

คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ รับบท อนุศนิยา/นุช ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
" อนุศนิยา วรเลิศลักษณ์ (นุศ) " ลูกสาวเจ้าสัวใหญ่วัย 26 ปี เป็นนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง ได้รับการยกย่องจากสังคมไฮโซในฐานะไฮโซมาดดีมีกึ๋นจนทำให้ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคในการหาคู่ เพราะดูเหมือนว่าจะไม่มีผู้ชายคนไหนที่ทัดเทียมเธอได้ทั้งในด้านหน้าตา ฐานะและสติปัญญา แถมอนุศนิยาตั้งกฎในใจไว้ว่า “ถ้าเธอจะรักใครซักคนจะต้องไม่ใช่แค่รัก แต่ผู้ชายคนนั้นจะต้องทำให้เธอยกย่องเขาให้ได้ด้วย” อนุศนิยาจึงตั้งภาพในใจไว้ว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องทำให้เธอทั้งรักและชื่นชมได้ไม่แพ้ชยากร อาแท้ๆของเธอ อนุศนิยาเป็นผู้หญิงเก่ง สมาร์ท เด็ดขาดเพราะต้องขึ้นมาคุมธุรกิจกงสีของครอบครัว ด้วยความเป็นผู้บริหาร ทำให้เธอเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา ฉะฉานจนถึงขั้นขวานผ่าซากในบางที เป็นคนมีไหวพริบ ทันคน เก่งเรื่องการต่อรองถึงขั้นเขี้ยว ไม่เคยไว้ใจคนง่ายๆ แต่มักจะตกม้าตายด้วยเรื่องความรักเพราะเป็นคนที่ใช้สมองทำทุกอย่างจนทำให้เธออ่อนหัดในเรื่องใช้หัวใจ อนุศนิยาถูกจับคู่แต่งงานกับศตวรรษ ผู้ชายที่ติดหนี้ครอบครัวเธอ ทำให้อนุศนิยารู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นที่ต้องมาลงเอยกับผู้ชายไร้ศักดิ์ศรีแบบเขา

ฐากูร การทิพย์ รับบท ชยากร (ชยา) ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
" ชยากร (ชยา) " นักธุรกิจหนุ่มหล่อวัย 35 ผู้มีศักดิ์เป็นอาของอนุศนิยา ชยากรเป็นหนุ่มโสดที่สาวๆ ทั้งหลายหมายปอง เพราะเขาทั้งหล่อ รวย แถมยังฉลาด เป็นหนุ่มเสน่ห์แรง ดูแลตนเอง บุคลิกเนี้ยบออกแนวเมโทรเซ็กชวล แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังว่าที่จริงแล้วชยากรไม่ได้เป็นที่ต้องการของคนในครอบครัวตนเอง เพราะทุกคนเชื่อว่าเขาเป็นเพียงลูกติดเมียน้อย ที่ถูกเอามาสวมเขาเพื่อหวังจะให้เป็นผู้สืบทอดมรดกพันล้าน ชยากรเติบโตมาโดยโดนเหยียดหยาม ดูถูกต่างๆ นานา ทำให้เขาต้องใช้ความพยายามในการพิสูจน์ตัวเองเพื่อลบคำสบประมาทของพี่ๆ ต่างแม่ของเขา ชยากรเป็นผู้ชายเก็บกด ทำให้เขาเป็นคนซับซ้อน เขาแอบรักอนุศนิยาผู้มีศักดิ์เป็นหลาน เพราะเขาเชื่อว่าเขาอาจจะไม่ใช่อาแท้ๆ ของเธอจึงทำให้เขาหักห้ามใจไว้ไม่ได้ แต่เพราะรู้ว่ารักครั้งนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ ชยากรจึงไม่เคยรักผู้หญิงอื่นจริงจัง แม้แต่กับโสมมิกาเขาก็ได้แต่คบไปเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น

ชีรณัฐ ยูสานนท์ รับบท โสมมิกา พรรณราย/โสม ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
โสมมิกา พรรณราย (โสม) สาวเซ็กซี่ ลูกสาวผู้มีอิทธิพลคนดังที่รวยติดอันดับต้นๆ ในประเทศ เป็น คู่แข่งกับอนุศนิยามาตั้งแต่ตัดสายสะดือ ถ้าอนุศนิยาเปรียบเป็นเจ้าหญิง โสมมิกาก็เปรียบเสมือนแบดเกิร์ล เธอถือคติว่าผู้หญิงร้ายผู้ชายรัก ดังนั้นจึงทำตัวเป็นคาสโนวี่ตลอดเวลา เธอโด่งดังในแวดวงเซเลบไฮโซในฐานะปาร์ตี้เกิร์ล ไม่ทำงานเป็นชิ้นเป็นอัน มีรายได้หลักจากการโชว์ตัวในงานอีเว้นท์เท่านั้น เพราะใครๆ ต่างก็รู้กันว่างานไหนมีโสมมิกา กระแสจะมาแน่ๆ โสมมิกามักเปลี่ยนคู่ควงไม่ซ้ำหน้าตามประสาผู้หญิงเจ้าชู้ เป็นคนเอาแต่ใจ เจนจัดเรื่องการบริหารเสน่ห์ ชอบใช้ชีวิตรักสนุก ซึ่งอาจจะเป็นปมจากการที่มีพ่อที่เจ้าชู้ โสมมิกาเคยคบกับชยากร แต่รู้สึกว่าชยากรนั้นรักอนุศนิยามากกว่าเธอ ลึกๆแล้วโสมมิกาอยากหาผู้ชายซักคนที่จะมาหยุดเธอไว้ได้ แต่ว่าผู้ชายส่วนมากมักจะเป็นฝ่ายทิ้งเธอก่อน เธอจึงหันมาหลงรักศตวรรษเพราะเขาดูเป็นคนจริงใจ จนทำให้โสมมิกาอยากจะจับเขาให้ได้ แต่ศตวรรษก็ไม่สามารถอ่อยได้ง่ายๆ เหมือนผู้ชายคนอื่นๆ จึงทำให้โสมมิกานึกสนุกที่จะเอาชนะผู้ชายฉลาดๆ อย่างเขา เพราะรู้ว่าเขาเท่านั้นที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กับชีวิตเธอได้

กมลเนตร เรืองศรี รับบท มิรันตี ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
" มิรันตรี (มิ) " นักข่าวสังคมออนไลน์วัย 25 ปี สาวแสบผู้มีคีย์บอร์ดเป็นอาวุธ เธอเป็นเพื่อนเรียนร่วมรุ่นของอนุศนิยากับโสมมิกา แต่เพราะว่าเธอเป็นเพียงนักเรียนจนๆ จึงทำให้สองสาวนั้นไม่เห็นเธอในสายตา มิรันตรีเป็นเพียงหญิงสาวรากหญ้าโนเนม เธอแอบอิจฉาปนหมั่นไส้อนุศนิยาและโสมมิกาที่ชิงดีชิงเด่นกันมาตั้งแต่ตอนเรียน นั่นจึงทำให้เมื่อเธอได้มาทำข่าวกอสซิปสังคมไฮโซ มิรันตรีจึงเล่นข่าวเกาเหลาของสองสาวมาตลอดเพื่อหวังเกาะกระแสใช้มันเป็นบันไดสร้างความสำเร็จให้ตนเอง มิรันตรีเป็นคนห้าวๆ ไม่ชอบแต่งตัว ไม่ชอบออกสื่อ แต่ชอบควบคุมชีวิตของคนอื่นๆ โดยใช้สื่อที่อยู่ในมือของตนอย่างอ้อมๆ เพราะรู้ดีว่าทุกคนก็ตั้งใจหลอกใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองเช่นกัน มิรันตรีแอบหลงรักชยากรถึงขั้นเป็นติ่งของเขา แต่ก็อายเกินกว่าที่จะบอกไปว่าเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่คลั่งไคล้และยกให้เขาเป็นผู้ชายในฝันเช่นเดียวกับผู้หญิงทั้งประเทศ

มนตรี เจนอักษร รับบท นันทพล ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
" นันทพล "พ่อของอนุศนิยา อายุ 55 ปี เป็นพี่ชายคนโตของตระกูล “วรเลิศลักษณ์” นันทพลล้มป่วยเป็นโรคไตและจำเป็นต้องหยุดทำงานเพื่อรักษาตัวที่ เขาเป็นคนมีเหตุผล เป็นที่เคารพของพี่น้อง เขาเป็นคนเดียวในบ้านที่รักชยากรแบบน้องชายแท้ๆ และผลักดันให้ชยากรได้ขึ้นมามีอำนาจแทนตัวเขาเอง แต่ประสบปัญหาตรงบรรดาน้องสาวของเขาไม่ยอมรับ เขาจึงได้จำเป็นต้องให้อนุศนิยามาคานอำนาจไว้เพื่อไม่ให้เกิดศึกสายเลือดขึ้นในครอบครัว นันทพลเป็นคนที่อนุศนิยามักจะมาปรึกษาเรื่องส่วนตัวด้วยเสมอ

จินตหรา สุขพัฒน์ รับบท เสาวรส ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
" เสาวรส " แม่ของศตวรรษ อายุ 50 ปี เป็นม่าย สามีตาย จึงเลี้ยงลูกมาตามลำพัง แต่ว่าไม่ค่อยได้ทำหน้าที่แม่เท่าไหร่นัก อาจจะต้องเรียกว่าลูกชายเลี้ยงมามากกว่า ติดนิสัยรักการเสี่ยงโชคทุกชนิด ติดการพนันอย่างหนักจนกระทั่งเป็นหนี้ จึงได้ไปยืมเงินจากนันทนาแต่ไม่สามารถหามาใช้คืนได้ เธอจึงพยายามส่งเสริมให้ศตวรรษหาลูกสะใภ้รวยๆเพื่อหาทางมาปลดหนี้ เป็นคนปากร้าย เจ้าเล่ห์ ขี้โกหก ขี้งก ชอบทวงบุญคุณศตวรรษเรื่องที่เธอหาเลี้ยงเขามาตามลำพัง ทำให้ศตวรรษไม่กล้าขัดใจเสาวรสเลยสักครั้ง

ดารณีนุช ปสุตนาวิน รับบท นันทนา ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
" นันทนา " น้องสาวคนรองต่อจากนันทพล วัย 52 ปี เป็นม่ายสาวที่สามีแปลงเพศหนีตามผู้ชายไป หลังจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็ทำตัวเป็นเสือคูการ์กินหนุ่มหญ้าอ่อนตลอดเวลาเพื่อลบล้างปมในใจที่คิดว่าตัวเองขาดแรงดึงดูดทางเพศจนทำให้สามีเบี่ยงเบน นันทนาเป็นตัวจุ้นจ้านประจำครอบครัว เพราะไม่มีลูกผัวให้ดูแล ทำให้เธอชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นและชอบเรียกร้องความสนใจ เป็นคนทำงานอะไรไม่ได้เรื่อง และมักจะบ้าผู้ชาย หลอกเอาเงินกงสีไปเลี้ยงเด็กหนุ่ม เพื่อเติมเต็มความต้องการส่วนตัวให้รู้สึกว่าเธอยังมีเสน่ห์อยู่

ดารัณ ฐิตะกวิน รับบท นุดี ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
" นุดี " น้องสาวคนถัดมาจากนันทนา วัย 50 ปี มีสามีเป็นลูกน้องของนันทพลมาก่อน ที่ตอนนี้ผันตัวไปเป็นนักธุรกิจเจ้าโปรเจ็คท์ สามารถสร้างสรรค์หาธุรกิจใหม่มาทำได้ไม่หยุดหย่อน และมักจะเจ๊งเสมอ นุดีจึงมักจะผลักดันและหาทางมาขอเงินครอบครัวไปให้สามีลงทุนตลอดเวลา โดยไม่รู้เลยว่าครอบครัวนั้นอยู่รอดเพราะนุดีเป็นคนหาเลี้ยง แต่เพราะนุดีกลัวสามีจะน้อยเนื้อต่ำใจ เธอจึงไม่เคยทำลายอีโก้ของสามีด้วยการสนับสนุนเขาทุกอย่าง จนเป็นที่เอือมระอาของตระกูล

ไอริณ ศรีแกล้ว รับบท นนทิยา ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
" นนทยา " น้องสาวถัดจากนุดี วัย 48 ปี เป็นคนที่สวยที่สุดในบรรดาพี่น้องด้วยกันจนเป็นที่หมั่นไส้ของพี่ๆน้องๆ เป็นภรรยาของทูตทหาร เป็นคนรักสวยรักงาม รู้จักนวัตกรรมเพื่อความงามทุกอย่าง มีกิจกรรมประจำวันคือการอัพหน้า เป็นคนสวยไร้สติ ยึดถือคติผู้หญิงอย่าหยุดสวยและห้ามฉลาดเกินกว่าผู้ชาย เธอจึงได้คอยเตือนเมื่อเห็นว่าอนุศนิยาฉลาดจนหาสามีไม่ได้ เธออยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ เธอจึงมักจะอ้างและอวดเบ่งเส้นสายเสมอ เพราะเธอกลัวว่าสามีจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยจึงได้ต้องพยายามรั้งใจเขาเอาไว้ด้วยการทำตัวอ่อนกว่าวัยเสมอ โดยหารู้ไม่ว่าสามีเธอก็มีอีหนูอยู่เนียนๆ

ฝน ธนสุนธร รับบท นาวิกา ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
" นาวิกา " อาสาวคนสุดท้องของอนุศยา อายุ 45 ปี เป็นสาวโสดที่เหมือนจะอยู่กับร่องกับรอยที่สุดแต่เพราะอกหักก็เลยหันหน้าเข้าวัด ธรรมะธัมโม ไม่ยอมทำมาหากิน ได้แต่ปวารณาตัวรับใช้วัดดัง คอยเอาเงินไปทำบุญถวายหลวงพี่ มีเรื่องบอกบุญไม่ได้ขาด ชอบอ้างว่าตนดวงตาเห็นธรรม และพยายามจะชักชวนทุกคนไปทำบุญด้วยกัน และอ้างว่าความสำเร็จต่างๆ ของบริษัทเกิดจากทานบารมีที่เธอทำ

ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์ รับบท ประภา ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
" ประภา" เลขาส่วนตัวของอนุศนิยา เป็นคนหูไวตาไว สอดส่องทุกเรื่องมารายงานให้กับอนุศนิยา รู้ใจเจ้านายจนแทบอ่านใจได้

ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล รับบท ใบเฟิร์น ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
" ใบเฟิร์น " เกย์ร่างยักษ์ อยู่ฝ่ายฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคาซ่า เป็นคู่หูกับประภา เก่งเรื่องจัดแจง ออแกไนซ์และสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้าน

บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ รับบท หมอณัฐ ในละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
" หมอณัฐ " หมอสูตินารีเวช อายุ 36 ปี เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ศตวรรษสนิทด้วย เป็นคนอารมณ์ดี ยอกย้อน ปากไว เข้ากับคนง่าย มักเป็นที่ปรึกษาเรื่องส่วนตัวให้ศตวรรษ

รายชื่อนักแสดงรับเชิญใน ละครเรื่อง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ

สันติสุข พรหมศิริ รับบท อุดมศักดิ์
รัชนี ศิระเลิศ รับบท อังกาบ
จิตรภาณุ กลมแก้ว รับบท อนุกร/เล็ก
ภัณฑิรา ฟูกลิ่น รับบท จีน่า
ธรรม์ทัช ธารินทร์ภิรมย์ รับบท ชาครีย์
อุ่นเรือน ราโชติ รับบท จันทร์
หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ รับบท ชะมวง
จอย ชวนชื่น รับบท ละไม
เขมิกา สุขประสงค์ดี รับบท ลูกแพร์
นนทพร ธีระวัฒนสุข รับบท หนูอิ่ม
เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ รับบท แอเซาะ
วิรากานต์ เสณีตันติกุล รับบท มาเรียม
สุเมธ องอาจ รับบท ประสงค์
โจโจ้ ไมออกซี่ รับบท บก.นพชัย
เมธัส ตรีรัตนวารีสิน รับบท คริส
ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ รับบท ซุปตาร์
ชัยวัฒน์ ทองแสง รับบท แชป
คุณากร เกิดพันธุ์ รับบท พ่อศตวรรษ
ชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์ รับบท ปริ๊น
ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร รับบท ดีเจ1
มารุต ชื่นชมบูรณ์ รับบท ดีเจ2
ศิระ รัตนโภคาสถิต รับบท พิธีกรรายการ
แอนดี้ เขมพิมุข รับบท ชาติฉกาจ