ตามรักคืนใจ[อวสาน]

อ่านละครตามรักคืนใจ[ตอนที่1-ตอนอวสาน]

- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนอวสาน[จบ] วันที่ 29 ธ.ค. 58 [ตอนล่าสุด]
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนอวสาน[4] วันที่ 29 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนอวสาน[3] วันที่ 29 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนอวสาน[2] วันที่ 29 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนอวสาน[1] วันที่ 29 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 15/5 วันที่ 29 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 15/4 วันที่ 29 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 15/3 วันที่ 29 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 15/2 วันที่ 28 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 15 วันที่ 28 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 14/6 วันที่ 28 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 14/5 วันที่ 28 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 14/4 วันที่ 27 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 14/3 วันที่ 27 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 14/2 วันที่ 27 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 14 วันที่ 27 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 13/6 วันที่ 27 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 13/5 วันที่ 26 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 13/4 วันที่ 26 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 13/3 วันที่ 26 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 13/2 วันที่ 26 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 13 วันที่ 26 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 12/6 วันที่ 25 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 12/5 วันที่ 25 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 12/4 วันที่ 25 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 12/3 วันที่ 25 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 12/2 วันที่ 25 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 12 วันที่ 24 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 11/6 วันที่ 24 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 11/5 วันที่ 24 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 11/4 วันที่ 24 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 11/3 วันที่ 24 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 11/2 วันที่ 24 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 11 วันที่ 23 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 10/6 วันที่ 23 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 10/5 วันที่ 23 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 10/4 วันที่ 23 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 10/3 วันที่ 23 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 10/2 วันที่ 22 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 10 วันที่ 22 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 9/6 วันที่ 22 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 9/5 วันที่ 22 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 9/4 วันที่ 22 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 9/3 วันที่ 21 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 9/2 วันที่ 21 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 9 วันที่ 21 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 8/6 วันที่ 21 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 8/5 วันที่ 21 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 8/4 วันที่ 20 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 8/3 วันที่ 20 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 8/2 วันที่ 20 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 8 วันที่ 20 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 7/6 วันที่ 19 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 7/5 วันที่ 19 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 7/4 วันที่ 19 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 7/3 วันที่ 19 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 7/2 วันที่ 18 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 7 วันที่ 18 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 6/6 วันที่ 18 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 6/5 วันที่ 18 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 6/4 วันที่ 17 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 6/3 วันที่ 17 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 6/2 วันที่ 17 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 6 วันที่ 17 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 5/6 วันที่ 16 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 5/5 วันที่ 16 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 5/4 วันที่ 16 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 5/3 วันที่ 16 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 5/2 วันที่ 15 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 5 วันที่ 15 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 4 วันที่ 15 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 4 วันที่ 14 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 4 วันที่ 13 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 4 วันที่ 12 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 4 วันที่ 11 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 3 วันที่ 10 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 3 วันที่ 9 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 3 วันที่ 8 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 2 วันที่ 7 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 2 วันที่ 6 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 2 วันที่ 5 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 1 วันที่ 4 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 1 วันที่ 3 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 1 วันที่ 2 ธ.ค. 58
- อ่านละครเรื่อง ตามรักคืนใจ ตอนที่ 1 วันที่ 1 ธ.ค. 58
- อ่านละครย่อเรื่องตามรักคืนใจ

ละครเรื่องตามรักคืนใจ บทประพันธ์โดย กิ่งฉัตร
ละครเรื่องตามรักคืนใจ บทโทรทัศน์โดย ศรียุดา วรรณภาค-ปิยพร วายุภาพ
ละครเรื่องตามรักคืนใจ กำกับการแสดงโดย ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์
ละครเรื่องตามรักคืนใจ ผลิตโดย บริษัท ละครไท จำกัด
ละครเรื่องตามรักคืนใจ ควบคุมการผลิตโดย หทัยรัตน์ อมตวณิชย์
ละครเรื่องตามรักคืนใจ ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.20 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 3

รายชื่อนักแสดงนำในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ

ณเดชน์ คูกิมิยะ รับบท สิงหนาท หรือ นายสิงห์ ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
นายสิงห์แห่งไร่บัวขาว(ไร่สัตตบุษย์) รูปร่างสูง ตัวใหญ่ ดวงตามีอำนาจ มีความเป็นผู้นำสูง เป็นเจ้าของไร่สักชื่อดังทางภาคเหนือ เขาเสียพ่อแม่ไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้เขาต้องดูแลไร่บัวขาวต่อจากพ่อแม่ ต้องคุมคนงานจำนวนมาก ทำให้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูง แต่ก็ขี้เล่น อารมณ์ดี เป็นผู้ชายลุยๆ จริงใจ มีเหตุผล

นิษฐา จิรยั่งยืน รับบท นารา วรรณพาณิช (หนูนา) ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
หลานสาวของวรรณ วรรณพานิช ประธานธนาคารและมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงวงสังคม นาราอายุ 21 ปี เพิ่งเรียนจบปริญญาตรี ดวงตากลมโต หน้าตาไม่ได้สวยเด่นสะดุดตา และมักคิดว่าตัวเองเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ ถูกเลี้ยงดูให้อยู่ในกรอบ มีระเบียบแบบแผน แต่ก็มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีเหตุผล อยากได้อะไรก็ต้องได้ด้วยความพยายามของตัวเอง อดทน ทุ่มเท แต่เพราะถูกเลี้ยงมาแบบคุณหนู ทำให้ไม่เก่งเรื่องงานบ้านงานเรือน

ธนากร โปษยานนท์ รับบท ราม(พ่อของหนูนา) ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
น้ารามของคนในไร่บัวขาว หัวหน้าคนงานผู้ใจดี แต่มีอดีตเจ็บปวด ชีวิตครอบครัวของเขาล้มเหลว และเคยติดคุกในคดีฆ่าคนตายเป็นเวลาแปดปี เมื่อออกมาก็ไม่มีคนยอมรับในตัวคนคุก รวมถึงรัศมีภรรยาของเขาที่หอบลูกหนีไป เพราะคำว่าคนคุกทำให้รามไม่กล้าจะแสดงตัวว่าเป็นพ่อของนารา เขาเก็บเนื้อเก็บตัว และติดตามข่าวของนาราเงียบๆ และเพราะบ่วงในใจที่คิดว่าเขากับรัศมียังมีพันธะต่อกันทำให้เขาไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ยังคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดี ไม่มีค่า ทั้งที่จริงๆ แล้วเขาก็เป็นคนที่มีค่าคนหนึ่ง

ธัญญ่า เองตระกูล รับบท รัศมี(แม่ของหนูนา) ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
อดีตภรรยาของราม แม่ของนารา เป็นคุณหนูไฮโซ เพ้อฝัน เมื่อตอนอายุยี่สิบกว่าเคยอยู่กินกับรามจนมีลูกนั่นก็คือนารา เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น ฟุ่มเฟือย ใจร้อน เอาแต่ใจ คิดถึงแต่ตัวเอง ไม่เคยมอบความรักให้ใครแม้กระทั่งลูกของตัวเอง เห็นแก่ตัว ปากร้าย คิดถึงหน้าตาตัวเองในสังคมมากกว่าสิ่งอื่น

เดียร์น่า ฟลีโป รับบท ขนิษฐา ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
ลูกพี่ลูกน้องของนายสิงห์ เป็นผู้หญิงใจเย็น เรียบร้อย น่ารัก เป็นคนดูแลโรงแรมที่เป็นกิจการของครอบครัว เธอแอบรักน้ารามมานาน ไม่สนใจว่าเขาเคยมีอดีตอย่างไร ไม่สนใจว่าอายุจะห่างกันมากแค่ไหน ในสายตาเธอน้ารามเป็นคนที่มีค่า และมักคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับน้าราม เธอเป็นคนคิดมาก ขี้น้อยใจ ไม่ค่อยพูด เวลามีอะไรก็เก็บเงียบไว้คนเดียว

มนตรี เจนอักษร รับบท วรรณ(ตาของหนูนา) ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
ประธานธนาคาร มหาเศรษฐีที่ร่ำรวย เป็นคนใจเย็น เข้มงวด ไว้ใจในตัวนารา เชื่อว่านาราจะทำตามคำพูดที่ให้ไว้ มีกรอบในการกระทำ มีระเบียบแบบแผน จริงจัง นิ่ง สุขุม มีอำนาจ เก่งในเรื่องการวางแผน ฉลาดทันคน

ตระการ พันธุมเลิศรุจี รับบท พ่อเลี้ยงศักดา ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
นักธุรกิจภาคเหนือ เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เจ้าเล่ห์ ขี้โกง เบื้องหน้าดูเป็นนักธุรกิจที่เก่ง แต่เบื้องหลังก็ทำธุรกิจผิดกฎหมาย เข้ากับคนได้ดี พูดจาดี ท่าทางดี แต่เป็นคนไม่จริงใจ

ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ รับบท อดิสร ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
ลูกชายของพ่อเลี้ยงศักดา เป็นคู่ปรับของสิงหนาท หุนหัน ใจร้อน วู่วาม กร่างแบบลูกคนรวยที่โดนสปอยล์จนเสียคน ข้าได้หยามไม่ได้ เจ้าคิดเจ้าแค้น เห็นเรื่องผลประโยชน์เป็นสำคัญ เป็นพ่อค้าไม้เถื่อน และไม่สนใจวิธีการว่าจะดีหรือเลว ถ้าอยากได้อะไร วิธีไหนก็ทำได้หมด

โกสินทร์ ราชกรม รับบท สารวัตรกช ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
เพื่อนรักของนายสิงห์ เป็นนายตำรวจที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ ต้องการปราบปรามพวกที่ทำผิดกฏหมาย ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ต้องมีเหตุให้มาเกี่ยวข้องกับจุ๊ เพื่อนสาวของนารา ตอนแรกก็เป็นไม้เบื่อไม้เมา เพราะคนหนึ่งเป็นนักข่าวจอมจุ้น อีคนกก็สารวัตรจอมกวน แต่สุดท้าย 2 คนก็มีใจต่อกัน

เวธกา ศิริวัฒนา รับบท จุฑารัตน์ ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
เพื่อนรักของนารา(หนูนา) เป็นนักข่าวสาวผู้มีความมุ่งมั่น ห้าว กล้าลุยทุกสถานการณ์ แต่ด้วยความไม่กลัวใคร ทำให้จุ๊ยุ่งกับเรื่องหรือข่าวที่อยากรู้แบบไม่สนใจใคร เป็นเหตุให้ต้องมาพัวพันกับสารวัตรกช เพื่อหาข่าว แม้จะตีกันทุกครั้งที่เจอ แต่สุดท้ายทั้งสองก็รักกัน

แจ๊บ เพ็ญเพชร รับบท ลุงเอก ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
เป็นพี่ชายของรัศมี และมีศักดิ์เป็นลุงของนาราเป็นนักลงทุนที่ไม่สำเร็จอะไรสักอย่าง จึงได้แต่คอยแบบมือของเงินจากนายวรรณ รู้จักสนิทสนมกับเสี่ยศักดา ด้วยเพราะลุงเอกติดการพนันอย่างหนัก จึงถูกเสี่ยศักดาหลอกใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าหานายวรรณ ชอบทำเป็นฉลาดทั้งที่ถูกหลอก

นฤมล พงษ์สุภาพ รับบท เพชรสี , สุรางคณา สุนทรพนาเวศ รับบท ชไมพร ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
ภรรยาเอกและภรรยาโท ของ ตระกูล เป็นคนช่างเมาท์ ไม่ชอบทั้งรัศมีและนารา เพราะทั้งคู่สร้างความด่างพร้อยให้วงศ์ตระกูล คอยตั้งแง่กับทั้งสองตลอดเวลา กระแหนะกระแหนทุกครั้งที่มีโอกาส

ใจดี ดีดีดี รับบท ป้าอรุณี ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
ป้าแม่บ้าน ในบ้านของวรรณ วรรณพานิช ประธานธนาคารและมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงวงสังคม ป้าแม่บ้านที่คอยดูแลตั้งแต่รัศมีจนมารุ่นนารา เป็นคนเก่าคนแก่ของนายวรรณ ซื่อสัตย์ รัก และเป็นห่วงเจ้านายอย่างจริงใจ

คนที่ไร่บัวขาว
รตวรรณ ออมไธสง รับบท แป้น ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
เพื่อนคนงานของนารา รูปร่างท้วม จนทำให้คนตั้งฉายาว่า พังแป้น บางครั้งนาราเองก็เรียกว่าพังแป้น เป็นคนจริงใจ พูดตรง กล้าพูดกล้าทำ คอยปกป้องนาราอยู่เสมอ และเป็นคนน่ารัก ห่วงนารา และที่สำคัญคอยเชียร์นารากับสิงหนาทให้ลงเอยกัน

วิรากานต์ เสณีตันติกุล รับบท พวง ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
คนงานที่ตั้งตัวเป็นอริกับนารา ขี้อิจฉา คิดว่าตัวเองสวย พอเห็นว่านาราได้รับความสนใจจากสิงหนาทก็ไม่พอใจ พยายามจะทำให้ทุกคนเกลียดนารา แต่ก็ไม่มีใครเกลียดนาราสักที เป็นคนพูดตรง พูดไม่คิด ใจร้อน

เตชินท์ ปิ่นชาตรี รับบท นายเรือง ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
แฟนพวง เป็นหนอนบ่อนไส้ที่อดิศรส่งมา เป็นคนเจ้าชู้ เห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน เจ้าเล่ห์ แต่แม้ว่าจะส่งข่าวให้อดิสรยังไงก็ทำอะไรนายสิงห์ไม่ได้

ศิรินุช เพ็ชรอุไร รับบท ป้าอวน ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
แม่ครัวของไร่บัวขาว ปากร้ายใจดี พื้นที่ครัวใครอย่าแตะ ผู้คนเกรงใจ เพราะถ้าหื้อจะไม่มีข้าวกินได้

ขวัญ ดิคอมเมเดียน รับบท บุญตา ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
สาวใช้ประจำเรือนของนายสิงห์ คอยจุ้นไปซะทุกเรื่อง ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องเจ้านาย เพื่อเอาไปเมาท์ในโรงครัว แต่ไม่ได้ประสงค์ร้าย พอรู้ว่านายสิงห์ชอบนารา ก็ออกแรงยุเต็มที่

วาสนา สิทธิเวช รับบท ป้าไข่ ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
หัวหน้าคนใช้ประขำเรือนของนายสิงห์ ทั้งเรือนมีอยู่กัน 2 คน กับบุญตา คอยดูแลคุณน้องกับนายสิงห์ รักและหวังดีกับเจ้านาย

ปาจรีย์ ณ นคร รับบท กระจิ๊บ , ธัญญา รัตนมาลากุล รับบท เพ๊อะ ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
คู่หูคู่เหี้ยน คนงานในไร่บัวขาว คอยยุ่งวุ่นวายเรื่องภายในไร่ ไม่ว่าเรื่องอะไรผ่านหู เมาท์หมด แอบชอบนายสิงห์ พยายามเสนอตัวให้นาย แต่นายไม่สน ไม่ชอบนาราที่มาชอบนายสิงห์ แต่สุดท้ายก็แพ้ในความดี

ถนอม สามโทน รับบท ก้อน ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
พ่อของพวง เป็นคนงานเก่าแก่ในไร่ คอนเตือนสติพวง

แอนนา ชวนชื่น รับบท ประกอบ ในละครเรื่อง ตามรักคืนใจ
เจ้าของร้านสะดวกซื้อเพียงร้านเดียวของไร่ ขายทุกอย่างที่คนงานในไร่ต้องการ